Language options deutschredend english italiano
"clickable flags" francais spanish portuguese
chinese    finnish norwegian swedish

Vindelelven - vild og ureguleret   danish

Appeal Vindelelven er en Sveriges få uregulerede storelve. Et landskendt fiskevand med mange gode fiskepladser langs hele elvdalen fra udspringet i fjeldet til udløbet ved kysten.

Det er stallingen, der er rygraden i sportsfiskeriet, men elven er også kendt for sine store stationære ørreder i de øvre dele af vandsystemet. Der kan også fiskes efter laks og havørred i Vindelelven. Laksebestanden var frem til begyndelsen af 1980´erne den bedste i denne del af landet. Opgangen af laks og havørred er imidlertid formindsket p.g.a. M74 mm.

Fiskeri fra land og båd.

Mulighederne for et varieret fiskeri er store: fluefiskeri, medefiskeri, spinnefiskeri o.s.v. Man kan flere steder leje både, også gummibåde, der åbner nye muligheder for fiskeri og oplevelser.

Højt oppe i elvsystemet findes en stort langsomt flydende del kaldet Storvindeln. Her er store ørreder, der svælger i småhelt og derved kan nå en anseelig størrelse. Ørreden fanges både i selve Storvindeln og i fosserne længere opstrøms mod Ammarnäshållet, hvor de trækker op for at lege. Her er også stallinger, der dominerer hele elvsystemet.

I Laiselven, der udmunder lige nedstrøms for Storvindeln, er der et godt stallingfiskeri og chancer for ørreder.

I Vindelelven ligger, lige ved Laiselvens udmunding, Bräskafossen og lidt længere nedstrøms, lige ved Sorsele, Stensundsfossen. Begge er populære stallingvande og har en del ørred.

En smule længere nedstrøms for Stensundsfossen følger en ca. 30 km langt stræk ned til Vindelgransele med en lang række fine fosser skiftende med langsomme partier. Et spændende område, hvor bl.a. Gargnäs-Råstrands fiskeområde indgår. De har opbygget en god service for besøgende sportsfiskere med bl.a. tømrede huse, fiskeguodning, bådudlejning.

Fluefiskestrækning.

To perler er Grundfossen nedstrøms for Vindelgransele og Bäckfossen nedstrøms for Ekorrsele, de har begge godt stallingfiskeri Endelig ligger Hemselefossen lige nedstrøms for Vindeln. Den er reserveret til fluefiskere, fiskeriet her er godt især om forsommeren. Udover stalling er der ørred og hvert år tages flere større eksemplarer øverst på fosnakken.

Fiskesæsonen bestemmes i høj grad af vejr og nedbør, da Vindelelven er et ureguleret vandsystem, der direkte påvirkes af de rådende forhold. Generelt begynder sæsonen så småt omkring 15. juni, først og fremmest i de mange tilløb, der har et meget interessant fiskeri.

I selve Vindelelven begynder fiskeriet i et "normalår" omkring d.15 juli, men er bedst i august. Første halvdel af september kan være god, hvis vejret er godt, men da gælder det om at fiske i døgnets lyse timer, gerne midt på dagen.

Det er tilladt at fiske i næsten hele Vindelelven. Der er ikke noget helt dækkende fiskekort, så det kan være nødvendigt at købe flere kort, men forsøg at begrænse antallet af kort. Kontakt kommunernes turistbureauer langs elven for at få nærmere information om kort og fiskeområder gældende for elven.

For yderligere i n f o r m a t i o n


Source : Sportfishing
Publisher : The County Administration of Västerbotten
Production : Per Sigvardsson
Photo : Gösta Laestander
Translation : VM ACOUSTICS APS   vmacoustics@get2net.dk

< < < BackForward > > >

< Lennart.Widmark@fek.umu.se >