Language options deutschredend english italiano
"clickable flags" francais spanish portuguese
chinese    finnish swedish danish

Vindelelven - vill og oregulert   norwegian

Apell Vindelelven er en av landets få oregulerte storelver. Et riksbekant sportfiskevann, med mange fine fiskeplasser etter hele elvdalen fra fjellbekkene og ned till kysten.

Det er harren som avgjør stammen for sportfiske, men elven er også kjent for sine storvokste ørret i de øverste deler av vannsystemet.

Man fisker også laks og havsørret i Vindelelven. Laksbestanden var fram til begynnelsen av 80-tallet det beste i fylket. Oppgangen av både laks og havsørret har minsket pga M74 mm.

Land- og båtfiske

Mulighetene til etvariert fiske er stor : flugefiske, stangfiske, spinder mm. Båtar finns å hyre på mange plasser, men også gummibåter som åpner nye nye muligheter til fiske og eventyr.

Høyt oppe i elvsystemet finns et stort sakte-flytende omraringde som kalles Storvindeln. Det kan forekomme ørreter i ansenlig størrelser her, for de spiser mye småsik. Ørreten fiskes både i selve Storvindeln og i fosserne lengre oppstrøms mot Ammarnesholdet, dit de vandrer for å gyte. Her finns også harr selvfølgelig, som dominerer hele elvsystemet.

Også Laiselven, som munner akkurat nedenfor Storvindeln, finns bortsett fra bra harrfiske også sjanse å få ørret.

I Vindelelven ligger, akkurat inntil Laiselvens munning, Breskafossen og enda en bit nedstrøms, inntil Sorsele, Stensundsfossen. Både er populert harrvann og har også en del ørret.

Enda en bit nedstrøms Stensundsfossen følger en drøj 3 mil lang strekke ned til Vindelgransele, med en lang rekke fine fosser blandet med roligere områer. Et spennende område, der bl a Gargnes-Råstrands fiskevernsområde inngår som satser mye på servise for fiskbesøkere, som tømmrede ildsted, fiskegaiding, båtutyring osv.

Flugfiskestrekke

To perler er Grundfossen nedstrøms Vindelgransele og Bekkafossen nedstrøms Ekorrsele med et bra harrfiske.

Til slutt, nedstrøms Vindeln ligger Hemselefossen. Den er reservert for flugfiskere og fisket er som best på forsommeren. Bortsett fra harren finns også ørret med enkelte store eksemplar som fiskes upp vært år, mest uppe på fosskanten.

Fiskesesongen styres mye av vær og nedbør, ettersom Vindelelven er et oregulert vanndrag som direkt påvirkes av dette. Generellt begynner sesongen så smått omkring 15 Juni, som oftes i de mange sidelvene der de mest intressante fisker er.

I selve Vindelelven begynner fisket omkring 15 Juli, men er best i August måned. Også første halvdel av September kan være bra om været holder i sig, men da for de passe på mens daglyset er som best.

I stort sett er hele Vindelelven åpen for sportfiske. Det finns ikke et fiskekort for hele elven uten det er oppdelt i flere kort. Undersøkninger pågår for eventuell minskning av antallet kort. Komunens turistinformasjoner ger opplysninger om olike fiskegrenser og fiskekort.

For mere i n f o r m a s j o n


Kilde : Fiskeveier i nord
Utgiver : Västerbottens Länsturistnämnd
Produksjon : Per Sigvardsson
Fotograf : Gösta Laestander
Oversatt av : Rita Austvik

< < < TilbakeVidere > > >

< Lennart.Widmark@fek.umu.se >