Language options deutschredend english italiano
"click-able flags" francais spanish portuguese
chinese    finnish norwegian danish

Vindelälven - vild och oreglerad   swedish

Skyddade älvar Vindelälven är en av landets få oreglerade storälvar. Ett riksbekant sportfiskevatten, med en mängd fina fiskeplatser längs hela älvdalen från källflödena i fjällen ned till kusten.

Det är harren som utgör stommen för sportfisket, men älven är också känd för sin storvuxna stationära öring i de övre delarna av vattensystemet.

Det fiskas också lax och havsöring i Vindelälven. Laxbeståndet var fram till början av 80-talet det bästa i länet. Uppgången av både lax och havsöring har emellertid minskat pga M74 mm.

Land- och båtfiske

Möjligheterna till varierat fiske är stora : flugfiske, långspömete, spinn mm. Båtar finns att hyra på flera platser, men också gummibåtar som öppnar nya möjligheter till fiske och upplevelser.

Högt uppe i älvsystemet finns ett stort lugnflytande parti kallat Storvindeln. Här finns storvuxen öring, Ammarnäsöring, som kalasar på småsik och kan nå ansenlig storlek. Öringen fiskas både i själva Storvindeln och i forsarna längre uppströms mot Ammarnäshållet, dit de vandrar för att leka. Här finns också harr givetvis, som dominerar hela älvsystemet. Ytterligare information om bl a Ammarnäsöringen se Ammarnäs Fiskecentrum

Även Laisälven, som mynnar just nedanför Storvindeln, finns förutom ett fint harrfiske chans till fin öring.

I Vindelälven ligger, just invid Laisälvens mynning, Bräskaforsen och ytterligare en bit nedströms, invid Sorsele, Stensundsforsen. Båda är populära harrvatten och har även en del öring.

Ytterligare en bit nedströms Stensundsforsen följer en drygt 3 mil lång sträcka ända ned till Vindelgransele, med en lång rad fina forsar varvade med lugnare partier. Ett spännande område, där bl a Gargnäs-Råstrands fiskevårdsområde ingår som satsat håt på service för fiskebesökare som timrade eldhus, fiskeguidning, båtuthyrning mm.

Flugfiskesträcka

Två pärlor är Grundforsen nedströms Vindelgransele och Bäckaforsen nedströms Ekorrsele med bra harrfiske.

Slutligen, just nedströms Vindeln ligger Hemseleforsen. Den är reserverad för flugfiskare och fisket kan vara bra inte minst på försommaren. Utöver harr finns även öring och enstaka större exemplar tas varje år främst uppe på forsnacken.

Fiskesäsongen styrs mycket av väder och nederbörd, eftersom Vindelälven är ett oreglerat vattendrag som direkt påverkas av rådande förhållanden. Generellt börjar säsongen så smått kring 15 juni, framför allt i biflöden som är både många till antalet och även har intressanta fisken.

I själva Vindelälven börjar fisket ett "normalår" kring den 15 juli, men är bäst i augusti månad. Även första halvan av september kan vara bra om vädret är nådigt, men då gäller att anpassa fisket till dygnets ljusa timmar, gärna mitt på dagen.

Nästan hela Vindelälven är upplåten för sportfiske. Det finns inget enhetligt fiskekort utan upplåtelserna sker via flera olika fiskekort, men försök görs att samordna upplåtelserna till färre fiskekort. Kontakta kommunernas turistbyråer längs älvdalgången så får du närmare information om vilka fiskegränser och fiskekort som gäller för Vindelälven.

För mer specifik i n f o r m a t i o n


Källa : Fiskevägar i norr
Utgivare : Västerbottens Länsturistnämnd
Produktion : Per Sigvardsson
Foto : Gösta Laestander

Här finner du Vindelälvens fina biflöden bl a Giertsbäcken (vid Grannäs, mellan Sorsele och Ammarnäs).

Mårdselforsen det mäktigaste forslandskapet i Vindelälven

Sjävklart bör jag också informera dig om Nationalälvdagen

Intressant information DAGAR VID ÄLVEN (Vindelälven) en film av Runar Enberg

Det här är spännande !   Fiske i Västerbotten   - ett filmprojekt

Om du är intresserad av att delta i Flugfiskevecka i Sorsele (fd VINDELÄLVENS FLUGFISKESKOLA)

Fiskevårdsområden från öst till väst i Vindelälvsdalen

Och slutligen, Välkommen till Vindelälvsdalen


< < < TillbakaFramåt > > >

< Lennart.Widmark@fek.umu.se > *