[ACC-Logo]

Email

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


När man i datorvärlden skall skicka brev till någon använder man något som kallas E-mail. I denna dokumenation beskrivs vad begreppet betyder och hur Du kan använda dig av det.
Kortfattat
E-mail är en elektronisk motsvarighet till postverkets huvudtjänst (som på sistone dock verkar ha blivit något av en bisyssla).

Hur vet jag om jag fått post
Varje användare på detta system har en "brevlåda", dit alla brev till densamme hamnar. När man loggar in på någon av ACC:s datorer, får man bland alla andra inloggnings-meddelanden en eller flera rader med status över sin brevlåda. Antingen får man en rad som lyder: No Mail eller You have no new mail. eller en eller rad med information om att du har nya brev: You have new mail. Om man får en rad liknande den sista, betyder det att det finns olästa brev i ens brevlåda.

När man väl är inloggad finns det två olika sätt att få reda på om nya brev har kommit. Kör man i ett vanligt textfönster så kommer det upp ett meddelande som lyder:

You have new mail. Kör man på en X-terminal finns det en brevlåde-symbol med en flagga. Är flaggan uppe, betyder det att det finns olästa brev.

Adresser
I likhet med vanlig post, så använder man sig av adresser för att tala om till vem brevet skall skickas. Adresserna är uppbyggda av olika delar:
Användarnamn
Användarnamnet är helt enkelt en användares inloggningsnamn. Exempelvis stest. Ett användarnamn i en adress behöver dock inte adressera en enskild person. Den kan adressera flera personer. På detta system kan man t.ex adressera samtliga användare genom att ange users som användarnamn. I vissa fall kan ett användarnamn innehas av ett program i en dator istället för en person.
Underavdelning(ar)
Med underavdelningar specificerar man var inom en organisation en användare finns. Det kan finnas underavdelningar till underavdelningar. Alla användare inom ACC finns under avdelningen acc.
Organisation
Organisationen specificerar var inom ett land användaren finns. Alla användare inom Umeå Universitet har organisationskoden umu.
Landskod
Landskoden specificerar (surprise!) vilket land brevet skall skickas till. Sveriges landskod är se. I vissa fall kan det finnas flera landskoder till samma land. I USA använder man sig av dessa koder:
  • edu för läroverk.
  • org för ideella organisationer.
  • mil för militärer.
  • gov för statsverk.
  • com för företag.
De delar av adressen som är lika som där man skickar ifrån kan utelämnas.
Adresserna sätts ihop på följande vis:

Användarnamn@underavdelning.organisation.landskod

De separatorer som används är, mellan användarnamn och det övriga, "@" (Oviktigt vetande: @ är en förkortning för vid (eng. at), kallas ofta snabel-a eller alfa-släng, eller kanelbulle), mellan alla övriga fält, ".". Underavdelningar till underavdelningar skall stå längst till vänster, dvs ju närmare användarens namn man kommer, desto minde avdelning.

exempel:

stest@accum.se
Skriva brev till mina vänner
Det första man kommer att tänka på är ju givetvis att, som med vanlig post, skicka brev till sina vänner för att hålla kontakten. Fördelen med E-mail är ju att inget porto behövs, (för övrigt är E-mail sådär en miljon gånger snabbare). Att det är gratis, samtidigt som det är snabbt, innebär att man gärna kan använda det för sådant som man normalt inte skriver i brev, t.ex fråga grannen i labsalen bredvid om vi skall gå på lunch etc. Kort sagt, inget är för banalt.
Hur hitta adresser?
Det största problemet när man är nybörjare på E-mail torde vara att hitta de adresser man behöver. Vi har sammanställt en lista med de viktigaste inom denna förening. För att titta på ovan nämnda lista, tryck här!

Mailinglistor
E-mail går att använda till andra saker än att skicka brev till sina polare. Ett exempel är s.k mailing-lists. En mailinglist är någonting liknande en nyhetsgrupp i news, dvs brev som skickas till en mailing list, skickas automatiskt vidare till de personer som "prenumererar" på den. En mailing list används oftast för att diskutera ett specifikt, avgränsat ämne. Mailing lists används av främst två orsaker:
  1. På vissa system är det av vissa orsaker omöjligt att använda news. För att användare på sådana system skall kunna ha tillgång till något liknande, använder man sig av mailing-lists istället, eftersom de distribueras som vanliga brev.
  2. Ofta är intressesfären för ämnet som diskuteras för litet för att det skall löna sig att lägga upp en nyhetsgrupp i news. Det är enklare, och smidigare, att använda sig av en mailing-list istället.
För att gå med i en mailing-list, brukar man oftast skriva ett brev till den som har hand om den, den s.k "moderatorn". På vissa system är denna procedur automatiserad. Man skickar ett brev till ett speciellt programmed önskan om att gå med. Hur detta går till förklaras för det mesta i samband med att mailing-list:en (ja, jag vet att det inte är snyggt att skriva engelska ord med svenska böjningar, men vad gör man - att hitta på ett nytt svenskt ord känns lite krystat...) nämns.

Om du vill skapa en egen mailinglista, kontakta support.

Skicka kodade meddelanden
Du kanske är rysk spion, eller bara har en allmän säkerhets paranoia... Hur som helst - det går att skicka kodade meddelanden. För att göra detta, använd dig av GNU Privacy Guard. Det är möjligt att få detta att göras automatiskt. Vill du veta mer, kontakta support
Alpine
Alpine är ett textbaserat program man kan använda för att läsa mail om man loggat in på någon av våra terminaler eller servrar. Här finns en snabbkurs i hur man använder alpine.
Thunderbird mfl
Med dessa program kan man läsa sin email på ACC via något som kallas för POP (Post office protocoll) eller IMAP (Internet Message Access Protocol), se ex. hjälp för Thunderbird.