[ACC-Logo]

Inloggning

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


Uppkoppling till vårt system kan ske från flera olika källor, via våra arbetsstationer i Lokalen eller från andra datorer anslutna till Internet. I denna dokumentation finns beskrivet hur man går tillväga och vilka eventuella problem man kan stöta på under vägen
Våra arbetsstationer finns i Lokalen, S109 i Samhällsvetarhuset.

Vad du behöver är ditt användarnamn och ditt lösenord. När du sätter dig vid datorn är den normalt redan påslagen, du ser en ruta med ett textfält för inloggning. Först skriver du ditt användarnamn. Tryck sedan på Enter. Därefter skriver du in ditt lösenord.
När du trycker Enter loggar du in och kan använda systemet.

Om terminalen piper till och inget händer har du med all sannolikhet råkat skrivit fel på någon av raderna - försök igen. Om du inte alls lyckas komma in eller råkar ut för andra problem kontakta support.

Observera att dessa datorer alltid skall vara påslagna, det är alltså viktigt att du inte slår av strömmen när du jobbat färdigt.

För att du skall kunna logga in ifrån andra datorer krävs en internetansluten dator med en SSH-klient installerad, vanligen PuTTY för Windows-maskiner eller OpenSSH för Unix-maskiner. SSH ger en krypterad anslutning där kommunikationen inte kan avlyssnas. Om maskinen påverkas av en brandvägg (firewall) så måste denna tillåta anslutning till port 22, SSH:s serverport.

Vidare behöver du veta namnet på en av ACC:s login-maskiner. Vid tidpunkten detta dokument skrevs är följande maskiner att rekommendera:
hirohito.acc.umu.se
lenin.acc.umu.se
montezuma.acc.umu.se
shaka.acc.umu.se
stalin.acc.umu.se
suiko.acc.umu.se
Aktuell information om vilka servermaskiner som existerar finns på vår förteckning över servrar.

Välj en maskin med ett namn som du kommer ihåg, det underlättar om man väljer en favoritmaskin och sedan använder den varje gång när man loggar in.

Nu är det bara att logga in med hjälp av din SSH-klient, se vår hjälpsida för PuTTY (Windows) eller OpenSSH (Unix).