[ACC-Logo]

Alpine

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


Alpine är ett program för att läsa EMail. Det är textbaserat, det vill säga att man använder sig inte av en mus och klickar på ikoner, utan enbart tangentbordet.

Detta kan tyckas vara primitivt, men bland fördelarna finns att sen man väl lärt sig alpine så går det mycket snabbare än att hålla på att klicka i menyer. Dessutom så krävs det ingen grafisk terminal för att läsa mail, vilket är fallet då man loggar in via SSH.

Det finns ett antal olika sätt att starta alpine. Det enklaste (och mest generella) är att helt enkelt skriva alpine i en prompt när du loggat in.
Om du sitter inloggad på någon av våra terminaler runt campus eller i lokalen kan du också klicka på ikonen märkt Mail uppe till höger på skärmen.

Man trycker på bokstaven Q eller väljer quit i alpine:s huvudmeny.

Avsluta alltid alpine på ovan nämnda sätt. Om man gör på andra sätt så får inte alpine en chans att städa upp efter sig när det avslutas vilket kan få oväntade följder ibland...

MESSAGE INDEX

Här hamnar man när alpine startas. Som standard så hamnar man i foldern INBOX där inkommande brev hamnar.

Om man har mail i sin INBOX så visas en lista över dem här. Markören ställer sig automatiskt på det första olästa brevet (visas med ett N längst till vänster).

För att läsa ett mail trycker man bara Enter för att läsa det man markerat.

MESSAGE TEXT

Här hamnar man när man tryckt Enter på ett mail i MESSAGE INDEX.

Mailets innehåll visas, för att flytta upp eller ner i texten använder man piltangenterna.

För att radera mailet man läser trycker man D. Vill man spara det i en annan folder trycker man S och väljer den folder som mailet skall sparas i (standard är saved-messages.

Vill man svara på mailet trycker man R och svarar på frågorna som ställs (om man vill inkludera meddelandet man svarar på, och eventuellt andra självförklarande frågor beroende på hur mailet är adresserat.

Om man trycker I så kommer man tillbaka till MESSAGE INDEX.

COMPOSE MESSAGE (REPLY)

Här hamnar man antingen om man tryckt C (för Compose Message) eller R (för Reply).

Högst upp finns fyra rader med olika text:

To : Den (eller de) person(er) som mailet skall skickas till, huvudsaklig mottagare. Brev måste alltid ha en mottagare.
Cc : Eventuella person(er) som skall få en kopia av brevet (Carbon Copy), för kännedom.
Attchmnt: Eventuella bifogade filer såsom Word-dokument och dylikt. Lämnas oftast tom då det inte är ofta man bifogar filer.
Subject : En kort titel på brevet. Kan lämnas tom, men det tillhör god sed att man skriver in ett kort förklarande Subject. Som mottagare blir man ofta irriterad på mail som saknar Subject.

Under dessa rader skriver man in meddelandetexten i sitt mail

När man skrivit klart och skall skicka mailet trycker man ^X, dvs. man håller nere knappen Control och trycker X. Andra kommandon visas längst ner på skärmen.

MAIN MENU

Hit kommer man om man trycker M, oberoende i vilken meny i alpine man är i (undantaget COMPOSE MESSAGE).

Här syns de olika menyerna som nämnts ovan, plus några till.

FOLDER/COLLECTION LIST

Här väljer man vilken mail-folder man vill titta i. Man kan även välja att läsa news, men vi rekommenderar programmet tin till det ändamålet.

ADDRESS BOOK

Detta är din adressbok. Här kan du lägga till EMail-adresser till folk du känner, vilket brukar underlätta betydligt om de inte har ACC-konton (dvs. har långa och kryptiska adresser).

Om du skickar mail lokalt (dvs. inom ACC) så brukar man inte behöva lägga till dem i adressboken, då det räcker att skriva den personens användarnamn för att alpine skall leta upp fullständigt namn (och EMail-adress).

Alpine har en bra online-hjälp som man kommer till om man trycker ? (kan variera, titta nere till vänster i alpine-fönstret). Olika hjälptext visas beroende på i vilken meny man är.

Undrar man över något så brukar svaret oftast stå i hjälptexten, hittar du inte svar på det du undrar över så läs en gång till innan du kontaktar support.