Sportfisketidningar ,    länkar till dessa : Fiske För Alla, Fiskejournalen, Fiskevård, Flugfiske i Norden, Jaktmarker & Fiskevatten, Fiska i norr, Lax- & Fjällfiske, Magasinet Vildmark, Sportfiske, VildmarksNytt, The FF Magazine, Flugfiske-Media, Flugfiskemagasinet Rackelhanen, fiske-feber
The information below is only in Swedish, but I also have some information in English about US and European Fly Fishing Magazines.
fisketidning, fisketidningar, sportfisketidning
Här nedan kan du via din PC/Mac skicka en e-mail (elletr fax) till tidningsredaktionerna om du har en artikel du vill publicera eller om det är något du saknar när du läser respektive tidning. Självklart kan du också kontakta redaktionerna om du tycker det är för mycket av något i fisketidningarna.

Fiskejournalen
Chefredaktör   Martin Falklind
martin.falklind@fiskejournalen.se
Fax : 0302-242 75
tel   : 0302-244 44
Redaktör   Svenne Andersson
svenne.andersson@fiskejournalen.se
Fax :
tel   : 0415-50079

Flugfiske i Norden
Chefredaktör   Thommy Gustavsson
Fax : 0476-16064
tel   : 0380-31125
Redaktör   Jan Sekander
jan.sekander@osby.mail.telia.com

Fiskevård
Chefredaktör   Lars Krögerström
E-post : agneta.elmqvist@lrf.se
Fax : 08-7875130 , faxlänk
tel   : 08-7875000

Allt om Flugfiske
Chefredaktör   Nicolas Jändel
nicolas.jandel@lrfmedia.lrf.se
tel   : 08-588 368 86

Fiske För Alla
Chefredaktör   Mats Gyllsand
E-post : mats.gyllsand@lrfmedia.lrf.se
tel   : 054-775 25 20

Jaktmarker & Fiskevatten
Chefredaktör   Tony Gustavsson
tony.gustavsson@lrfmedia.lrf.se
tel   : 08-588 368 83

Fiska i norr  fd Lax- & Fjällfiske  Lax- & Fjällfiske och Fiska i norr finns ej längre
Chefredaktör
E-post :
Fax :
tel   :
Tidningen hem till din brevlåda !

fiske-feber
Chefredaktör   Jörgen Larsson
E-post : jorgen@fiske-feber.se
Fax : 042-211137
tel   : 042-211122

Svenskt Fiske
(Sportfiskarnas medlemstidning)
Redaktör   Benny Lindgren
E-post : svensktfiske@sportfiskarna.se
tel   : 0730-361100

Magasinet Vildmark   (fd VildmarksNytt)
Magasinet Vildmark utkom med 3 nummer 2002. Utgivningsbeviset
har övertagits av annat förlag för eventuell fortsatt utgivning.

Sportfiske   (a former Swedish Fishing Magazine, here is
a link to some US-magazines for
not-swedish-speaking-guests)
Anm. Tidningen Sportfiske upphörde vid utgången av 1999.
Möjligen kan du fortfarande köpa öfverblivna nummer via Sportfiskarna


Webbutgåvor
Flugfiskemagasinet Rackelhanen   Gratis !
För flugfiskare och andra naturintresserade
Chefredaktör   Mats Sjöstrand

Produktkataloger
Flugfiske-Guiden
Normark Fishing Magazine
Regal Sportfiske
Fler kataloger


Sportfiskeklubben Blåknuten
Knuten
Chefredaktör   Jan-Ola Lindman
E-post : sfk.blaknuten@mail.bip.net
Fax : 090-134288 , faxlänk
tel 090-30346

< - Back to LW's Fishing Site
< - Tillbaka till LW's Sportfiskesida

Flytying tips (In English)            

Flugbindningstips (klickbara bilder)            


Lennart.Widmark@fek.umu.se