Tidningen Nr 3-95
Foto : Mats Bildström
Tidningen sommaren 1996
Foto : Krister Berg
Tidningen årgång 2003
Foto : Håkan Stenlund

Anm. (2003)
Tidningen Lax- & Fjällfiske har bytt namn.
Numera heter den Fiska i norr (ges ut 1 gång/år)


Fram till och med 2006 var prenumerationen på Fiska i norr gratis. Från och med 2007 kostar tidningen 25 kr

Anm. (2010)
Tidningen Fiska i norr har upphört !

Information om fisket i Västerbotten
< --- Sportfisketidningar

< Lennart.Widmark@fek.umu.se >