[ACC-Logo]

Skaffa gruppkonto på ACC !

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Sök] [Index]

[The same information in English]


De organisationer som har möjlighet att skaffa ett gruppkonto är:

Ni får välja användare, vilket innebär att ni också får välja e-postadress (användare@accum.se) och hemsideadress (https://www.accum.se/~användare/). Ett användarnamn får ha mellan två och åtta bokstäver.

Möjlighet till att enkelt skapa mailalias på formen användare+alias@accum.se som till exempel kan användas för medlemslistor. I de fall en "modererad" lista (dvs. alla brev måste godkännas) behövs måste ansvarig person ta kontakt med support.

Ett lagringsutrymme på för närvarande 64 GB (kan komma att förändras utan förvarning).

Mer information om hur man använder gruppkonton finns på våra hjälpsidor.

Du går till Samhällsvetarhuset plan 1, S109.

Utanför den lokalen (datorlabbet) finns en låda med ansökningsblanketter för gruppkonton uppsatt på väggen (de finns även här som PostScript och som PDF-dokument). Denna blankett skall fyllas i och undertecknas, observera att den är dubbelsidig. På blanketten finns de regler som gäller för gruppkonton.

Observera att alla gruppanvändare måste ha en ansvarig person som är medlem i ACC! Om den tilltänkta ansvariga personen inte är medlem i ACC måste han/hon lämna in en medlemsansökan också, märk gärna denna med "Ansvarig för gruppkontonamn".

Blanketten lämnas i ACCs brevlåda som finns på samma ställe som blanketterna, d.v.s. utanför S109. Om ni ej har möjlighet att lägga den där, skicka den då med post till:

ACC, Academic Computer Club
MIT-huset
Umeå Universitet
901 87 Umeå

karta

Gruppanvändare förväntas följa alla de regler som gäller för vanliga ACC-medlemmar utöver de speciella regler som angetts för gruppkonton (dessa återfinns på ansökningsblanketterna).

Personen som är ansvarig för ett gruppkonto måste ha ett giltigt konto. Om kontot tillhörande den ansvarige för gruppkontot stängs på grund av en missad betalning eller regelbrott kommer även gruppkontot att stängas av.

Gruppanvändare måste förnyas årligen, dvs. en gång per år skall ansvarig person plus ordförande i organisationen lämna in detta dokument påskrivet. Detta dokument skall skrivas under och vara ACC tillhanda senast 3 veckor efter ny styrelse tillträtt. Detta görs för att säkerställa att organisationen är medveten om att den har ett gruppkonto hos ACC samt att förvissa sig om att organisationen är medveten om de regler som gäller.

Utanför den lokalen (datorlabbet) finns en låda med förnyelseblanketter för gruppkonton uppsatt på väggen (de finns även här som PostScript och som PDF-dokument). Denna blankett skall fyllas i och undertecknas, observera att den är dubbelsidig. På blanketten finns de regler som gäller för gruppkonton.

Vänta tills ni vet vilket användarnamn ni fått och notera det på inbetalningskortet (som även det finns utanför S109).

Femtio (50) kronor per termin som ska betalas in på BG: 5149-5331, men kom ihåg att vänta tills ni vet vilket användarnamn ni har fått.