[ACC-Logo]

Hur man använder gruppkonton

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


Man kan inte logga in på ett gruppkonto direkt, utan man måste logga in via sitt personliga ACC-konto.

Logga först in på ditt personliga ACC-konto (se https://www.accum.se/help/newbie/login.html.sv).

När du är inloggad, skriv: su - gruppkontonamn vid prompten.

Nu ska du få en fråga om lösenord, skriv in det lösenord som gruppanvändaren har.

Om du skrev in rätt lösenord så ska du få en ny, annorlunda, prompt. Du är då inloggad som gruppanvändaren.

När du vill logga ut ifrån gruppanvändaren, skriv exit.

Man kan använda sftp för att överföra filer till ett gruppkonto precis som man gör med ett vanligt ACC-konto. Se nybörjarhjälpen för mer information.

Från början så har endast ansvarige tillgång till ett gruppkonto.

Om fler personer behöver tillgång till kontot får dessa personer söka medlemsskap i ACC så att de får egna personliga användare.

För att andra användare skall få tillgång till gruppkontot så måste kontoansvarige maila support och ange vilka användare som skall ha tillgång. Kom ihåg att ange vilket gruppkonto det rör sig om.

En gång per år eller när ansvarig person byts så skall ansvarig person samt ordförande i organisationen lämna in ett påskrivet dokument innehållande regler och riktlinjer. Detta gör med hjälp av blanketten "Förnyelse av gruppanvändare" som finns utanför ACC:s Lokal S109 i SVH samt här som PostScript och som PDF-dokument. Blanketten lämnas i brevlådan utanför S109 eller skickas med brev till vår adress som finns på vår informationssida.

Detta dokument skall skrivas under och vara ACC tillhanda senast tre veckor efter ny styrelse tillträtt.

Man kan enkelt styra vidare inkommande mail till andra konton, och även skapa egna mailalias. Detta görs med något som kallas .forward-filer.

Dessa är vanliga textfiler som innehåller en rad EMail-adresser separerade med komman (,). Använd en vanlig texteditor, till exempel pico för att skapa dem.

Den fil som bestämmer vart inkommande mail till användaren hamnar ligger i hemkatalogen och heter .forward.

För att göra olika alias så skapar man en fil som heter .forward+alias i hemkatalogen. Om vi antar att användaren heter stest, så blir då EMail-adressen stest+alias@accum.se.

Det finns ett litet specialfall när man använder .forward-filer, och det är när man vill skicka vidare mail till en grupp adresser och samtidigt ha kvar en kopia av det. Man kan inte helt enkelt skriva dit sitt eget användarnamn, utan man måste skriva \ före användarnamnet för att förhindra att mailet bara snurrar runt runt i mailsystemet.

Exempel: (i samtliga exempel antas gruppanvändaren stest)

Skicka inkommande mail till barbie@accum.se och ken@accum.se.
I filen .forward i användarens hemkatalog:

barbie@accum.se, ken@accum.se

Skicka inkommande mail till tomten@accum.se och behåll en kopia i användarens mailbox.
I filen .forward i användarens hemkatalog:

\stest, tomten@accum.se

Skicka mail till stest+styrelse@accum.se till tomten, barbie och ken.
I filen .forward+styrelse i användarens hemkatalog:

tomten, barbie, ken

Kom ihåg att testa så att det fungerar att skicka mail efter att du skapat en .forward-fil.

Att skapa en hemsida på ett gruppkonto fungerar precis som ett vanlig ACC-konto,, se https://www.accum.se/help/web för mer information.