The 3D-Page !

Certificate of guarantee

As we know there is a lot of systems making it possible to see pages like this.
However, the virtual result on the screen differ violently.

If the conditions below is met (equal to my equipment), this page will work !

  1. PC
  2. Color Screen (256)
  3. 800x600
  4. Netscape 1.1N (body background)
Then you will see a 3D spiral-cone floating on the 3D background,
if your eyes allow you to see 3D.
(Probably the spiral-cone will appear no matter what equipment you have)

On the next page an airscrew.

Creator of the computor-picture : Niklas En   Visit his nice Gallery !

TREDIMENSIONELLT

Single Image Stereogram


Bilden föreställer en djup spiralformad kon.
Källa : Forskning och Framsteg 4/92
Datorbild : Niklas En   Ta en titt i hans fina galleri !


Om följande villkor uppfylls :
1. Färgskärm (minst 256)
2. Netscape (minst 1.1N)
3. 800x600
4. Att dina ögon kan framkalla 3-D.
Då kommer även bakgrundsbilden att att
framträda tredimensionellt !
(Förmodligen framträder den spiralformade
konen oavsett vad du har för utrustning)

Om du är intresserad av att se ytterligare en 3-D .


<--- Back to LW´s HTML1.0/2.0/3.0/4.0-guide

< lwidmark@hh.umu.se >