For not-Swedish-speaking-guests, I refer to a list (earth science magazines) created by Paleontology Munich.

STEIN - Nordiskt magasin for populærgeologi

STEIN gis ut 4 ganger per år. Anm. För medlemmar i en geologisk förening blir prenumerationen väsentligt lägre, hör med närmaste förening. Här hittar du fler geologiföreningar i norden.

Redaktör : Thor Sørlie
Tel : +047 90 66 49 92
Du kan också nå redaktionen via e-post :
Thor Sørlie   redaktor@nags.no
Knut Edvard Larsen   abonnement@nags.no

Kontakta gärna redaktionen om du vill bidra med en artikel i eller lämna synpunkter på tidskriften STEIN.

Numera kan du hitta hemsidan för STEIN här : www.nags.net/stein


Stenoliten - Magasinet för Sten och Mineral
Stenoliten existerar icke längre ! (1996-09-06)

......" Vi har dock gjort ett rejält försök att åstadkomma något här i Skandinavien, dock utan att lyckas hela vägen. Drygt 200 sidor geologisk/gemmologisk litteratur lyckades vi ändå klara.

Bästa hälsningar
Gemstones Förlag
Ronny Astinger "


I Sverige finns den utmärkta tidskriften Geologiskt forum

I Danmark tidskriften GeologiskNyt

och i Norge tidskriften Geo Aktuelt

I Kanada hittar du The Canadian Rockhound on-line.

Ytterligare läsvärt

Und zum schluss   TIDSKRIFTER & MAGAZINES FOR ROCKHOUNDS

At the very very end. Could be that you are looking for some good books in the geological field ?


< ---- Back to LW's Geo Site
< Lennart.Widmark@fek.umu.se >