The Sea Trout Race !

A Sea trout research project during 2002-2004. The purpose of the study is to follow the spawning of male and female wild Baltic Sea trout in river Vindelälven (the Vindel River) and river Piteälven (River Pite) to see where the breeding take place. A knowledge that in the long run is needed to correctly exploite and preserve the Sea trout.

If you know Swedish and wish to follow the research project on the web you can see interactive results from this link http://oringracet.slu.se/

If you do not know Swedish you can in English see the result from a similar research project about wild Baltic Salmon in Vindelälven during 1997-1999. See further information down on this page.

Welcome !
Lennart W

Öringracet !

Forskningsprojekt om vild havsvandrande öring perioden 2002-2004. Interaktivt via webben kan du följa GPS-märkta vilda havsvandrande öringar i Vindelälven och Piteälven

Du kan också delta i en tävling och testa dina kunskaper inom områdena: havsöringens allmänbiologi, havsöringens vandringar, samt havsöringens lek

Du hittar Öringracet via denna länk http://oringracet.slu.se/

Välkommen !
Lennart W

PS. Längre ned på denna sida hittar du resultaten från ett likartat forskningsprojekt som genomfördes 1997-1999 om Östersjölaxens vandring och lek i Vindelälven.


The Salmon research project during 1997-1999.

The purpose of the study was to follow the spawning of female wild Baltic Sea Salmon in river Vindelälven (the County Västerbotten up north in Sweden) and see where the breeding take place. A knowledge that in the long run is needed to correctly exploite and preserve the Salmon. If you have not followed this research project on the web you can see the results from this link
------------------------------------
There are future plans for a similar study concerning the Sea trout spawning and the breeding places in the Vindel River (Vindelälven) and river Piteälven (River Pite).

That Sea Trout study has now started and will last during 2002-2004 ... but unfourtenately the presentation is only in Swedish. With this handy English-Swedish Dictionary maybe it is possible for you to follow the research project from the site "Sea trout race" at http://oringracet.slu.se/

Best wishes !
Lennart W

Det treåriga forskningsprojektet (1997-1999) har nu avslutats.

Målsättningen var att i nationalälven Vindelälven följa vilda Östersjölaxhonors lekvandring samt utreda var fortplantning sker. En kunskap som långsiktigt behövs för att biologiskt korrekt både exploatera och skydda laxresursen. Du som inte följt detta forskningsprojekt via webben kan ta del av resultaten via denna länk

I framtiden planeras en liknande studie avseende havsöringens lekvandring och fortplantning i Vindelälven och Piteälven.

Den studien har nu startat och och pågår perioden 2002-2004. Du hittar Öringracet på http://oringracet.slu.se/

Välkommen !
Lennart W


Här är länken till   Laxracet 1999   (Du kan hoppa över texten nedan)
Here is the link to   The Salmon race 1999   (You can skip the text below)

Adopt a Salmon !

Hi,
one are busy structuring the Laxrace Site for the Salmon rising period (June-October 1999). They are also planning for stationary on-line cameras at interesting parts of the Vindel River (Vindelälven). As soon as they have finished their work you will find the link here.

Welcome back, you will not be disappointed !
Lennart W

PS.
If you wish you can check the accomplishment and result for 1998. Of course you can also do your Salmon adoption now for 1999 ! S@lmonrace

Adoptera en Lax !

Hej,
man jobbar frenetiskt med att omstrukturera Laxracesajten inför laxvandringsperioden 1999. Det kommer eventuellt att sättas ut fasta kameror i intressanta partier av Vindelälven. Så snart det är klart hittar du länken här.

Välkommen tillbaka, du kommer inte att bli besviken !
Lennart W

PS.
Du kan om du vill kolla upplägget och resultatet för 1998. Naturligtvis kan du redan nu adoptera en lax för L@xracet 1999

< ---- Back to LW´s Fishing Site

< ---- Tillbaka till LW´s Sportfiskesida