[ACC-Logo]

AD-projektet

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[The same information in English]


Föreningen har under åren 1995 till 1997 tillhandahållit en Infobar® under universitetets Arbetsmarknadsdag (Senare Uniaden), som hållits en gång per år. En eller flera SGI-datorer har stått ute bland utställarna, där man kunnat söka information om deltagande företag, och få annan information som kan vara av intresse för besökarna. Ett annat syfte har givetvis varit att marknadsföra föreningen gentemot Universitetet, studeter och företag.

De olika projekten kan ses på: