Orörda Norrlandsälvar i farozonen

Kraftverksindustrin ska sätta igång forskning för att på sikt kunna bygga ut de Norrlandsälvar som i dag är skyddade i lag. Det skriver Dagens Nyheter.

Forskningen finansieras bl.a. med statliga pengar. Den ska omfatta miljöeffekter av de redan utbyggda vattendragen men också förbereda för framtida vattenkraft.

Enligt Lars Hammar, som är projektansvarig, ska forskningsresultatet vara sådant att det kan användas till att bygga ut ny vattenkraft den dag politikerna ger klartecken.
Källa SVT TextTV 1998-02-01

Nationalälvarna inte heliga

Möjligheten till en utbyggnad av de skyddade älvarna öppnas nu genom ett helt nytt utredningsprojekt kallat Vattenkraft-miljöeffekter, åtgärder och kostnader som leds av forskningsstiftelsen ELFORSK AB, som ägs av kraftverksindustri, eldistributörerna och svenska kraftnät.

Lars Hammar som ansvarar för projektet säger till DN att :

(Här kan du läsa hela artikeln med de många illavarslande beskeden från projektledare Hammar DN 1998-02-01)


< < < Tillbaka
< widmark@acc.umu.se >