Ytterligare föreningar med egna hemsidor är välkomna att höra av sig om de vill ha en länk här
Gotlands Geologiska Sällskap
c/o Agneta Herlitz
Nygranne Halla
620 23 Roma Kloster
tel 0498-50186
Stockholms Amatörgeologiska Sällskap SAGS
c/o Ove Torstensson
Sigfridsborgsvägen 30
138 34 Älta
tel 08-7733129

Amatörgeologiska föreningar i Norden
Övriga kända amatörgeologiska föreningar i Sverige


< ---- Back to LW's Geo Site

Lennart.Widmark@fek.umu.se
(busy)