Widmarks ASCII-lager för HTML

&+#+169+; = ©

Kod Resultat Exempel Kod Resultat Exempel
˜ ˜ ˜ tilde ´ ´ LW´ s Fishing Site
© © © 1995 ~ ~  
ª ª   … etc …
« «   · ·  
™   ‰ 0.5 ‰
œ œ   ¹ ¹  
® ®   †  
¯ ¯   » »  
° ° 27° C ¼ ¼ ¼ kg kaffe
± ± ± 0 C° •  
² ² 100 m² ¾ ¾ ¾ l vatten
³ ³ 1000 m³ æ æ  


"Styrkoder" för Netscape

Och slutligen : Greek Letters, Symbols, Subscripts and Superscripts

just a back gif Tillbaka till LW´ s HTML-guide


Lennart.Widmark@fek.hh.umu.se

No Copyright 1995