• Dagbok

 • Krav på Huset
 • Husmodell
 • Färg på huset
 • Tomten

 • Umeå Kommun

 • Husbyggare
 • Huskalkyler
 • Visningar

 • Huslänkar
 • Inspiration

 • Gästbok

 • Dagbok

  2001-02-08 Möte med Myresjöhus
  2001-02-14 Val av tomt hos tomtkön
  2001-03-15 Möte med Lapplihus
  2001-03-19 Möte med Plusshus
  2001-04-03 Tomt Grottan A tilldelad från tomtkön
  2001-04-17 Möte med Vårgårdahus
  2001-05-02 Möte med Vindelälvshus
  2001-05-09 Möte med Vindelälvshus
  2001-05-18 Genomgång av ritningar med Bie Enqvist angående Vindelälvshus
  2001-05-29 Villavisning av Linnea Plusshus
  2001-06-10 Köpeavtal påskrivet med Vårgårdahus
  2001-06-13 Lån beviljat hos Föreningssparbanken
  2001-06-13 Genomgång av bygglov hos Bie Enqvist
  2001-06-15 Bygglov beviljat
  2001-07-20 Beställning av Vårgårdahus påskriven och inskickad
  2001-07-23 Uppdaterat bygglov med dubbelgarage beviljat
  2001-08-09 Byggsamråd hos Umeå Kommun
  2001-08-09 Georg avverkar träden på tomten
  2001-08-11 Röjning och uppeldning av ris
  2001-09-08 Avtäckning av tomten, 58 lass torv
  2001-09-10 Fyllning av tomten påbörjas
  2001-09-11 Grundbottenbesiktning
  2001-09-14 Klart med grundläggare "Grundläggare Lindgren"
  2001-09-17 Sandfyllning under grunden påbörjad
  2001-10-10 Grundläggning påbörjad
  2001-10-16 Garageplattan är gjuten
  2001-10-18 Garagebygget påbörjas
  2001-10-19 Husgrunden är gjuten
  2001-11-03 Takläggning på garaget
  2001-11-13 Huset kommer
  2001-12-27 Utsidan är klar
  2002-01-21 Fuktprov på plattan 91% fuktighet
  2002-02-01 Mera klart invändigt
  2002-02-05 Väggar och tak klara på övervåningen
  2002-02-07 Bastun är klar
  2002-02-08 Färg-, spackel- och tapetleveransen kommer
  2002-02-10 Husvisning
  2002-02-19 Fuktprov på plattan 87% fuktighet
  2002-02-25 Lillebror
  2002-03-08 Inflyttning
  Brum
  Så här högt blir staketet
  Sprak
  En liten sjö
  Garaget tar form
  Montering av hus
  Färdigt utvändigt

   

  Senast ändrad: Thu Mar 7 23:13:49 2002