Snösvängets vänner


Studentorkestrar i Riks-SMASK

Riks-SMASK (Sveriges Musicerande Akademikers Samarbetande Kårorkestrar) är en förening för det 40-tal studentorkestrar (och baletter) som finns på Sveriges olika universitet och högskolor. Här kan du hitta länkar till andra studentorkestrar runt om i landet.

Vänner på campus

Några andra studentföreningar vid Umeå universitet:

Sponsring

Företag som valt att sponsra oss på ett eller annat sätt: