Trumpetsektionen


Detta är ett antal sloganers som vi har klurat på som representerar oss bäst. Ni i publiken (alltså hela Internetet) får gärna tycka till, lämna åsikter och ge förslag på ännu bättre. Vi belönar bra förslag med kakor. Förslag lämnas med fördel i färdigfrankerade kuvert från Mongoliet. Rita gärna en stjärna på kuvertet, så att vi kan skilja er post från den oerhörda mängder med beundrarpost som dagligen kommer till alla medlemmar i trumpetsektionen.

Trumpetsektionen - Vi är inte störst, men vi är allra ödmjukast.

Trumpetsektionen - Ha inte utsläppt hår i Snösvängsstorm.

Trumpetsektionen - Vi klarar oss bra med tre ventiler.

Trumpetsektionen - Man kan alltid rädda ett sunkigt solo med ett fyrstruket C.