Stringsektionen


En undergrupp i Kompet. Den som spelar ett stringinstrument platsar troligtvis i denna sektion.