Umeå Akademiska Kör

Hotaru koi, trad Japanese children song arr. Ro Ogura

Japaneese - original
English - rough translation
Svenska - ungefärlig översättning

Ho, ho, hotaru koi, atchi no mizu wa nigai zo, kot-chi no mizu wa amai zo,
Ho, ho, ho, firefly come, there is some water thats bitter the taste come, here is some water that is sweet to your taste;
Ho, ho, ho, eldfluga kom, det finns lite vatten med så bitter smak, kom, här är lite vatten med så söt smak

ho ho hotari koi, ho, ho, yama michi koi.
ho, ho, ho, firefly ho, ho, ho, up this mountain path.
ho, ho, eldfluga, ho, ho, uppåt denna bergsstig,

Hotaru no otosan kanamochi da,do ri de oshiriga pikapika da.
Firefly´s daddy stuck it rich, so he´s got lots of dough, no wonder that his rear end sparkles in the dark.
Eldflugans pappa stack sig rik, så han fick mycket pengar, inte undra på att hans bakdel gnistrar i mörkret

Ho, ho, hotaru koi, yama michi da.
Ho, ho, ho, firefly, up this mountain path.
ho, ho, eldfluga, uppåt denna bergsstig,

Hiruma wa kusaba no tsuyu no kage, yoru wa ponpon, taka chochin.
In the daytime hiding mongst the dewy blades of grass, but when it´s night, his latren burns bright
Under dagen gömd i gräsets daggiga blad, men när det är natt, brinner hans lanterna starkt

Tenjiku agari shitareba, tsunbakura ni sarawarebe.
even thugh we have flown all the way from India, zoom! and those sparrows swarm to swallow us.
trots att han flugit hela vägen från Indien, stiger snabbt! och dessa flygfän svärmar för att uppsluka oss

Ho, ho, hotaru koi, atchi no mizu wa nigai zo,
Ho, ho, ho, firefly, come, there is some water that is bitter to taste,
Ho, ho, ho, eldfluga kom, det finns lite vatten med så bitter smak

ho, ho, hotaru koi, kotchi no mizu wa amai zo, ho, ho, hotaru koi, yama michi da,
ho, ho, ho, firefly, come, here is some water that is sweet yo taste, up this mountain path,
ho, ho, eldfluga, kom, här är lite vatten med söt smak, uppåt denna bergsstig,

an-do no hikari o choto mite, koi ho, ho, hotaru koi, yama michi koi,
look!, see a thousand lanterns sparkling in th dark, ho, ho, ho, firefly, up this mountain path,
Titta!, se tusen lanternor glimmar i mörkret, ho, ho, eldfluga, uppåt denna bergsstig,

ho, ho, hotaru koi, ho, ho, yama michi koi, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
ho, ho, firefly, ho, ho, up this mountain pat, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
ho, ho, eldfluga, ho, ho, uppåt denna bergsstig, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.


This page has been visited
25633 times since 2005-03-18.
Updated
2006-11-12.
Generated in Notepad
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@accum.se