Umeå Akademiska Kör

Ave Maria Bogoroditse Devo


Slavic - original in roman letters transliteration
English
Svenska

Bogoroditse Devo, raduisya,
Rejoice, O Virgin Theotokos,
Var glad, O jungfru Theotokos,

Blagodatnaya Mariye, Gospod s Toboyu.
Mary full of grace, the Lord is with Thee.
Maria full av behag, Herren är med Dig,

Blagoslovenna Ty v zhenakh,
Blessed art Thou among women,
Välsignad är Du bland kvinnor,

i blagosloven plod chreva Tvoyego,
and blessed is the fruit of Thy womb,
och välsignad är frukten i Ditt sköte,

yako Spasa rodila esi dush nashikh.
for Thou hast borne the Savior of our souls.
för Du har fött vår själs Frälsare.


This page has been visited
3013 times since 2009-10-18.
Updated
2009-11-08.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@accum.se