START.....
START.....
Site-Map
Concerts (MP3-files)
Course participants
Exercise support
-Exercise programs.
-Övnings-program..
-Repertoire 2003-2004
-Repertoire 2004-2005
-Repertoire autumn 2005
--Spem in alium
-Repertoire spring 2006
-Repertoire autumn 2006
-Christmas songs
-Error corrections
-Swedish folksongs
-Polly - An opera
-Fridas visor
-Sjung med oss mamma
-Hemavan summerchoir 2006..
-Hemavan summerchoir 2007..
-Hemavan summerchoir 2008..
-OK repertoire 2009-2010
-OK repertoire 2010-2011
-OK repertoire 2011-2012
-OK repertoire 2012-2013
-OK repertoire 2013-2014
-OK repertoire 2014-2015
-OK repertoire 2015-2016
-OK repertoire 2016-2017
-OK repertoire 2017-2018
-OK repertoire 2018-2019
-OK repertoire 2019-2020
-OK repertoire 2020-2021
-OK repertoire 2021-2022
-HK repertoire 2014-2015
-HK repertoire 2015-2016
-HK repertoire 2016-2017
-UB repertoire 2017-2018
-UB repertoire 2018-2019
Theory
Links.
Internal Information

Umeå Akademiska Kör

Search for

Swedish Song Collections

Fridas Visor (Fridas Songs) by Birger Sjöberg

Fridas Visor is a collection by Birger Sjöberg (1865-1929).
I consists of Fridas bok from 1922 and Fridas andra bok from 1929, which was published after his death from a number of literary remains. However, some of the songs had been separately published in various magazines. Birger Sjöberg played guitar and piano, but the pianoscores was noted by Hjalmar Johansson in accordance with Sjöbergs improvisations.
The songs are noted for solo voice and piano, but also could be performed as singing to guitar.

Fridas bokIntroduction

Song title Time NWC MIDI PDF MP3 Intro
1 Den första gång jag såg dig 3:23 NWC MIDI PDF . För Frida i ömmare stunder gjorde bekännelser, vilka dock av henne, kärleksfullt avvärjande, kallades "överdrivna ord".
2 Lilla Paris 4:47 NWC MIDI PDF . I sällskap med Frida, som loj lagt sig i gräset, betraktar han från andra sidan viken deras stad en söndagsmorgon. Anställer därvid jämförelser med Paris och gläder sig åt, att deras stad endast på ytan liknar den stora världsstaden, men är bättre till sin inre karaktär. Frida lyssnar tämligen förstrött.
3 Samtal om Universum 3:26 NWC MIDI PDF . Kort föreläsning under skogspromenaden. Frida synes ett ögonblick gripen av oändlighetstanken. Han hotar bliva ateist, troligen för att skaka sin följeslagerska, som dock inför det mindre vanliga ordet svarar undvikande. Mot slutet av samtalet blir Frida något stucken.
4 Hästskofyndet 3:50 NWC MIDI PDF . De göra ett hästskofynd, vilket betyder lycka. Med ett vilt fantasisprång uppmålar han för Frida deras blivande hem. Hon hejdar honom plötsligt med användandet av hans eget sätt att uttrycka sig: "En dröm är ej som fakta..."
5 På begäran 5:00 NWC MIDI PDF . Violincellisten i Müller-Bezacks solistkapell spelare i utvärdshusets trädgård en sommarafton, på begäran av Rådmannen, Träumerei. En främling, som ej känner stadens vanor, stör dödstystnaden, varvid förvirring uppstår. Allt slutar dock harmoniskt, tack vare violoncellistens kallblodighet.
6 I Spaniens månsken 2:39 NWC MIDI PDF . Romantisk aftonfantasi i ensamhet på det lilla vindsrummet.
7 Sommarutflykt med nykterhetslogen Hoppets sköld: Vid logen Hoppets Skölds utflykt framträda flera personer, bland vilka särskilt märkas basblåsaren Gustafsson, den rastlöse bestyraren Dahl, den listigt skämtfulle talaren sam den dystre, dansande smeden Blomström. Särsklid uppmärksamhet väcker den unge målaren, kallad Pudding - ett stockholmsbarn - som varit inne på återupptagning två gånger och som från huvudstaden medfört de senaste dansnyheterna.
7a Marsch till festplatsen 6:13 NWC MIDI PDF . .
7b Erinran 3:39 NWC MIDI PDF . Sedan de kommit upp på festplatsen, erinrar han Frida om, att de varit på detta ställe någon gång förut. Frida minnes nog.
7c I festglädjens yra 1:44 NWC MIDI PDF . .
7d Dansbanan 3:59 NWC MIDI PDF . .
8 Om kanalerna på Mars 3:55 NWC MIDI PDF . Populär föreläsning för Frida på en bänk en sommarafton vid Kanalen. Stoffet synes han mera ha hämtat ur Familjejournalen, mindre ur Familjeboken.
9 Frida sörjer sommaren 1:25 NWC MIDI PDF . .
10 Havrekungens arv 3:14 NWC MIDI PDF . Besök på biografen, dår den amerikanska miljonfilmen "Havrekungens arv" visas. Med stor förmåga att anpassa sig, spelar biografmusiken, på det sorgsna stället i dramat, "åses död", för att vid den solljusa upplösningen låta höra de friska tonerna av "Kungliga Göta Livgardes paradmarsch". Att Fridas ledsagare lägger märke till dessa omständligheter, vittnar om, att han, utom Vetenskapen, även dyrkar Musiken.
11 Krigssyn 2:50 NWC MIDI PDF . Användande sig av de två franska uttryck han känner, målar han en krigsbild. Den sjuksköterska, om vilken han talar, torde i stort sett bära Fridas drag.
12 Fridas neutralitetsförklaring 3:11 NWC MIDI PDF . .
13 Frida i vårstädningen 3:35 NWC MIDI PDF . Bland träden i Fridas faders täppa iakttager han utanför fönstren, en middagsrast på våren, hur Frida, som erhållit ledighet för vårstädning, rastlös sysslar i hemmet. - Invärtes kärlekshymn. (i fridas hem funnos tvänne väggbonader den ena med inskriptionen"Lägg hatt och stav i stugovrån" o.s.v. och den andra med " Vad rätt du tänkt" etc.)
14 Släpp fångarne loss 2:50 NWC MIDI PDF . De passera det å en grön sluttning liggande häktet, på vars vall en fånge under bevakning klipper buskar. Frida, gripen av vårens skönhet, utbrister: "åh, släpp loss fångarne!". Det svar han giver utgör ett vackert bevis på social ansvarskänsla.
15 Aftontankar vid Fridas ruta 4:54 NWC MIDI PDF . I Fridas gardin fanns en liten oval, föreställande ett alplandskap.
16 Fjärilen på Haga 3:01 NWC MIDI PDF . Under någon tid hade han varit sysselsatt med läsning om Gustaf tredjes tidevarv i en romantiserad berättelse. Följderna visade sig vid en båtförd. Frida, som genom sin broder hört oförmånligheter om den store Skalden, fäller en störande anmärkning, vilken fäster sig i hans minne.
17 I Gustaf tredjes år 3:29 NWC MIDI PDF . Under någon tid hade han varit sysselsatt med läsning om Gustaf tredjes tidevarv i en romantiserad berättelse. Följderna visade sig vid en båtförd. Frida, som genom sin broder hört oförmånligheter om den store Skalden, fäller en störande anmärkning, vilken fäster sig i hans minne.
18 Bleka dödens minut 4:47 NWC MIDI PDF . Reflektioner sedan han sett en begravningsprocession med standar tåga förbi.
19 Duvdrottningen 4:12 NWC MIDI PDF . Besök på cirkus Svecia, där "hela det kolossala och omtyckta jätteprogrammet" gives. Glansnumret är miss Daisy (även kallad Dassy) såsom duvdrottning på lina. Stadens unge vivör och elegante bråkmakare, Hasse Brickman (benämnd Musketören) uppträder störande.
20 F.S.F. Brödratoner på Societetens sommarfest 2:00 NWC MIDI PDF . Efter sammanslagningen framträdde kören för första gången på Societetens stora sommarfest, anordnad till förmån för skytteföreningen. Därvid uppfördes 'Vårt land' enligt stadens press "med gott tillvaratagande av samtliga röstresurser och nobelt utnyttjande av nyanseringseffekterna". Vid detta tillfälle tändes hans åtrå att få ställa sig under sångarfanan.
21 Basens sorg 3:29 NWC MIDI PDF . Nu medlem av kören, gör han bekantskap med bland andra kvartettens främsta andrabas, snickaren Alfred Malmlund, en stilla och tålig man med ledsamma familjeförhållanden, men härlig stämma.
22 Aftonsamkväm hos "F.S.F Brödratoner" 3:42 NWC MIDI PDF . Efter sångardagen, med särskilt inbjudna gäster. Man lägge här märke till, hur tenoren Gyllberg vill avlägsna sig, då kvartetten skall sjunga sitt bästa nummer, "Sov, hulda ros, i ro".
23 Uppror i kören 5:03 NWC MIDI PDF . Tvedräkten inom Brödratoner, vilken kör på sitt standar låtit brodera en brodershand, som griper en annan, slår ut i full låga. Hans uppfattning om sångens enande betydelse tager sig de vackraste uttryck.
24 Beskrivning över Näckens rosor och vattnet 4:00 NWC MIDI PDF . Vid båtfärd en afton.
25 På Richelieus tid 3:32 NWC MIDI PDF . Efter läsningen av "De tre musketörerna".
26 Duellen i Bolognareskogen 5:59 NWC MIDI PDF . Efter läsandet av en roman med franskt motiv ikläder han sig vid samtal med Frida en fransk förförares skepnad och råkar i duell, vilket dock slutar godartat. Frida lyss med intresse.
27 Svartsjukans demon 4:47 NWC MIDI PDF . Vid en offentligt tillställning har vivören Hasse Brickman, "musketören", hjälpt Frida på med en kappa. Frida fällde sedan något yttrande om att "han förefaller bra rar i alla fall". Detta grodde länge uti honom innan explosionen en eftermiddag inträffade i Fridas bostad. Det otäcka hånskrattet han uppsände var icke hans eget, utan troligen hämtat ur någon bok.
28 Tröst i naturen 3:17 NWC MIDI PDF . Frida har under lördagens brådska på kontoret erhållit en skarp förebråelse, enligt hennes försäkran orättvis. Bitterheten efter denna händelse kvarstår på söndagsförmiddagen. "En annan tänker och gör så gott en kan", sade Frida. Då hon envisas att ej vilja tala om annat, utbrister han efter en kort ordväxling:

Fridas andra bok

Introduction

Song title Time NWC MIDI PDF MP3 Intro
1 Längtan till Italien 2:25 NWC MIDI PDF . Den unge man, som konditionerade i diversehandel i den trånga men vackra stad, vilken kallades Lilla Paris - det var samme unge man, som sedan blev förälskad i Frida - brukade, när det skymde och alla papperslappar voro upplockade samt golvet stänkt med vått sågspån och sopat, hängiva sig åt drömmerier. Vid ett sådant tillfälle drömde han, sittande på en låg pall bakom hyllan med hästfiltarna, om Italien, kanhända därför, att han nyligen sett ett färgblänkande sydländskt landskap på en burk med citronkarameller.
2 Båtfärd 2:54 NWC MIDI PDF . .
3 Söndagsmorgon 3:32 NWC MIDI PDF . De äro ute, Frida och hennes älskade, på ängen utanför Lilla Paris' murar, och plötsligt höra de i morgonstillheten reveljen på avstånd blåsas av Skyttarnas musikkår.
4 Till Heden 1:24 NWC MIDI PDF . Där han fullgjorde sin plikt mot fäderneslandet som papperslinjerare och renskrivare.
5 Tröst i glaset 2:14 NWC MIDI PDF . Fantasi i utdragssoffan en afton, då han trodde sig sviken.
6 Eftertanke 3:44 NWC MIDI PDF . .
7 Danslektionen 3:29 NWC MIDI PDF . I staden fanns en sergeant vid namn Floré, en f d militärmusiker. Egentligen hade han aldrig blivit befordrad till sergeant. Han betraktades som kompositör och hade utgivit en marsch "Leve Rådmannen", tillägnad Rådmannen på hans 60-årsdag, och en annan marsch, "Leve Stadsfogden", tillägnad denne på hans 50-årsdag. Dessutom hade han komponerat en "Sveapolka", tillägnad fröken Svea på Stadshotellet samt en "Idavals", tillägnad fröken Ida på Frimurarerestaurangen. Enligt kritik i stadens tidningar röjde samtliga kompositioner "ett omisskänneligt släkttycke", men det var bara förtal. Sergeant Floré hade emellertid i den ena av stadens tidningar blivit kallad "Den svenske Sousa". Recensenten i den andra tidningen reserverade sig kraftigt mot detta omdöme, i det han framhöll det orätta i att på så sätt göra kompositören till föremål för "tyngande jämförelser". Sergeant Floré utför musiken vid den danslektion, vilken Fridas vän i det följande betraktar från läktaren.
9 Dödens ö 2:50 NWC MIDI PDF . Han har i bokhandelsfönstret sett en bild av Dödens ö. Frida upprycker med praktiska anmärkningar den i sorgsna drömmerier försjunkne.
10 Finge Frida rätt 2:53 NWC MIDI PDF . Frida har uttalat ärvda, raka och goda tankar om livet efter detta, vilket föranleder honom till följande betraktelse i ensamhet.
11 Naturlig förklaring 2:25 NWC MIDI PDF . Efter ett tisdagsföredrag i Föreläsningsinstitutet, vari skilda företeelsers innersta kärna blottats, avgiver han inför Frida följande naturliga förklaring över ett eget urval fenomen.
13 Månens hy 1:44 NWC MIDI PDF . .
16 Den glada mjölkskjutsen 4:47 NWC MIDI PDF . Utanför bodtrappan en lördagsmorgon innan affären öppnats gör han vid åsynen av den väldiga mjölkskjutsen, som kommer från landet, följande poetiska betraktelse.
18 Midsommarfest i Lilla Paris 1:52 NWC MIDI PDF . Rådmannen besteg därefter talarstolen och yttrade bland annat rörande Vasaminnet: "... Han var en präktig man, som bland annat förstod, att en måste härska för att det skall bliva något av. Denna princip gäller såväl hela länder som mindre samhällen." Röst ur hopen: "Kristian Tyrann dugde också!" Det visade sig sedermera, att det varit smeden Blomström som ropat. Yttrandet hade till följd, att Blomström miste leveransen av beslag till renhållningsverkets vagnar. Om stadshuset yttrade Rådmannen, att man sett bilder av detsamma i tidningar och journaler, av vilka framginge, att det var ett präktigt hus, ehuru så fullt av symboler att man icke rätt visste vad de alla skulle betyda. "Vi ha emellertid ingen anledning att hysa avundsamhet, då ju även vi äga ett sådant om ock icke så pråligt." På Rådmannens förslag beslöts att avsända ett lyckönskningstelegram till stadshusinvigningen i Stockholm. Bland telegramförslagen märktes följande: "Tomtebolycka önskas Mälardrottningen i hennes nya stadshus." Medan folket bland grönskan stimmar, rökar väldigt, hojtar bara, månen myser -- grannaste timmar! Skyar klara fly och fara. Midsommardagen lurar bak flor, tänder väl snart sin fyrboll stor! Snart skall den brista, nattens dräkt...
19 Vår tenor 3:23 NWC MIDI PDF . .
20 Sov, hulda ros, i ro 6:42 NWC MIDI PDF . Ett stycke med denna benämning var ett av kvartettens glasnummer.
21 Notchefen 3:03 NWC MIDI PDF . Betraktelser i repetitionsrummet efter den hedrande utnämningen.
22 Romantisk promenad 4:29 NWC MIDI PDF . Under vilken han för Frida upprullar historiska bilder, men själv så småningom tyckes bliva skrämd av Naturens enslighet, varvid han finkänsligt frågar sin ledsagerska om hon föredrar, att de vända om.
23 Prins Gustafs klagan 5:14 NWC MIDI PDF . .
25 Bolsjevikens dotter 3:20 NWC MIDI PDF . .
28 Hos min doktor 3:29 NWC MIDI PDF . Tillägnad en vän.

The MP3-files are DDD recording in AB-stereo with 24bits (44.1kHz WAV), gained to 100 per cent, first converted to 16bits WAV and then to MP3 with a Lame coder (128kbit/s, 44.1kHz, stereo, constant bit rate, highest quality). Microphones: Behringer B-1 (cardioid) Sampling: Tascam US-122 (24bits 44.1kHz USB), Storing, conversion and editing: DELL Inspiron 8600 (PP02X) with Steinbergs Wavelab 4.0. Producer Göran Westling.

This page has been visited
23233 times since 2007-11-28.
Updated
2021-02-13
Totally 10271637 file-openings.
(frequently updated)
Generated in EditPadLite
W3schools support.
Located at
ubuntu servers
Mutually linked with
WIKIPEDIA
Web-composer: Göran Westling
akadkor@accum.se