[ACC-Logo]

PUSS

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[The same information in English]


PUSS - ePost Umu Snabbt och Snyggt

PUSS är ACC:s webmail-projekt som började i Maj 1998 när vi fick reda på att det fanns ett behov bland studenter och anställda inom UmU att kunna läsa sin mail på distans på ett hyffsat säkert och smidigt sätt.

I början så skedde all utveckling i programspråket Perl med fokus på att det skulle fungera som ett CGI-script. Detta avstannade när de personer som skött den huvudsakliga utvecklingen fick för mycket att göra.

I Juli 1999 återupptogs projektet, med skillnaden att nu hade vi den färdiga produkten IMHO att utgå ifrån. Till detta så adderade vi funktionalitet för att hantera flera mailservrar/domäner och diverse småfinesser som vi saknade.

2012 ersattes programvaran med en lätt modifierad version av Roundcube.

För mer information se puss.accum.se.