[ACC-Logo]

Projekt

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[The same information in English]


Denna sida innehåller information om de projekt ACC har varit inblandade i.
Free and Open Source Projects ACC mirrors and hosts services for various FOSS projects.
Historia Historien om vår förening.
MATTITH Mattith är vår hemgjorda temperaturloggningsmojj. Ungefär.
PUSS Detta är vårt webmail-projekt som riktar sig till alla studenter och anställda vid universitetet.
DUMII Vårt lokala MUD (ett av dem, faktiskt...).
BRUM Under 1994 och 1995 års brännbollscup så skötte dåvarande TSDF informationsdatabasen BRUM med stor framgång.
AD Vi hade en Infobar®-tjänst under arbetsmarknadsdagarna vid UmU under åren 1995 till 1997.
Datorhandboken TSDF tog fram Datorhandboken i samarbete med Institutionen för Datavetenskap.
Gtk+Licq Ett GTK+ gui plugin för UNIX ICQ klonen Licq.

Om du, som ACC-medlem, har ett projekt som du vill genomföra eller tycker att vi ska genomföra så tveka inte att skicka ett mail till: projekt.