[ACC-Logo]

ACC - Beskrivning

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


"Föreningen har till syfte att främja datorintresset både inom och utom Umeå Universitet och att verka för att medlemmarna får större kunskap om datorer och datavetenskap."

Så lyder ett utdrag ur stadgarna för ACC (Academic Computer Club), Umeå Universitets datorförening. Föreningen ombildades på höstterminen 1997, då den gamla föreningen TSDF lämnade Teknologsektionen. TSDF i sin tur går ett antal år tillbaka i tiden, till den tid då ett par driftiga datavetare bestämde sig för att bilda en datorförening. Att det var just datavetare som gjorde det kan tyckas nog så naturligt för de flesta. Troligen är till och med de själva glada över att det inte är så längre, utan att leden av studenter som vill arbeta för en bättre och roligare studietid för alla numera fylls av personer med vitt skilda utbildningsinriktningar.

Hur ser då föreningen ut idag? Till att börja med har vi tusentalet medlemmar som var och en har 64GB quota (dvs. lagringsutrymme) på systemet. Det stora antalet medlemmar gör ACC till en av de i särklass största föreningarna vid universitetet. Servrarna tas om hand av föreningens driftiga systemadministratörer och deras lärlingar. Lärlingssystemet går ut på att fortlöpande skola upp nya intresserade förmågor till fullt dugliga administratörer allteftersom de gamla rävarna lämnar ACC för andra, oftast betydligt mer lönsamma, arbetsuppgifter. För dem som är intresserade kan nämnas att gamla rävar numera jobbar på ställen som Parallelldatorcentrum vid KTH, Internetleverantören Algonet, konsultföretaget Entra i Stockholm och så vidare, samt att många av de nuvarande administratörerna jobbar deltid på olika institutioner vid universitetet.

ACC har idag en diger maskinpark bestående av maskiner ifrån IBM och SUN Microsystems samt även "vanliga" PC-maskiner vilka alla kör någon form av Unix-baserat operativsystem.

ACC:s huvudlokal för medlemmar, av de aktiva kallad "Lokalen", återfinns i S109 i samhällvetarhuset vägg i vägg med föreningens maskinhall. I lokalen finns det i dagsläget 13 arbetsplatser, plus en "mediastation" där det sitter diskettstation, DVD-brännare och scanner för att enkelt kunna kopiera saker ifrån sin användare.

Nyttan av att kunna få ett stort diskutrymme, valfritt användarnamn och tillgång till kurser i alltifrån grundläggande internetanvändning till tämligen avancerad programmering behöver väl knappast förklaras närmare, så därför förefaller det naturligt att du som inte redan är medlem i ACC blir det så snart som möjligt.

Väl mött i Lokalen!