[ACC-Logo]

Grafiska räknare

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


Vill du ha en koll på hur många som varit inne och tittat på din hemsida? Då kan du lägga in en räknare på din sida som uppdateras automatiskt när någon går in på din sida.

Hur gör du då? Det är enkelt - du lägger bara in en rad på den sida där du vill ha räknaren:
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/CounterB.cgi" -->
Denna rad läses sedan av WWW-servern och kommer att resultera i en grafisk bild med antalet accesser. T.ex.:
293
Detta kommer att räknas upp med ett varje gång någon går in på denna sida. Observera att räknarna på denna sida inte räknas upp!

Informationen om antalet accesser lagras i biblioteket .acc_count i ditt hembibliotek. För varje sida som du har en räknare i skapas en fil innehållande information om hur många accesser den sidan har.

Antag att ditt användarnamn är nisse och du lägger in en räknare på din sida index.html dvs. din hemsida. Information om antalet accesser kommer då att lagras i filen ~nisse/.acc_count/count_nisseindex.html.
Om du också har en räknare i filen test.html kommer informationen att lagras i filen ~nisse/.acc_count/count_nissetest.html.

OBS Om filen med räknarinformation raderas kommer räknaren att börja om från noll.

KommandoUtseende
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/acc_count.cgi" --> 123 (endast text)
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter.cgi" --> 111
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/CounterA.cgi" --> 111
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/CounterB.cgi" --> 111
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/CounterC.cgi" --> 111
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/CounterD.cgi" --> 111
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/CounterE.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter1.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter2.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter3.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter3_trans.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter4.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter5.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter6.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter7.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter8.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter9.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter10.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter11.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter12.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter13.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter14.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter15.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter16.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter17.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter18.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter19.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter20.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter21.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter22.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter23.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter24.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter25.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter26.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter27.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter28.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter29.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter30.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter31.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter32.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter33.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter34.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter35.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter36.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter37.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter38.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter39.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter40.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter41.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter42.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter43.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter44.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter45.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter46.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter47.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter48.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter49.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter50.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter51.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter52.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter53.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter54.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter55.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter56.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter57.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter58.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter59.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter60.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter61.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter62.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter63.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter64.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter65.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter65_trans.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter66.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter67.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter68.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter69.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter70.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter71.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter72.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter73.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter74.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter75.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter76.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter77.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter78.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter79.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter80.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter81.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter82.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter83.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter84.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter85.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter86.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter87.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter88.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter89.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter90.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter91.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter92.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter93.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter94.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter95.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter96.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter97.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter98.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter99.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counter100.cgi" --> 123
<!--#include virtual="/cgi-bin/scripts/Counterdoghouse.cgi" --> 123