[ACC-Logo]

WinSCP

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[The same information in English]


WinSCP är ett program för filöverföring som använder sig av protokollet sftp. Den stora skillnaden mot dess föregångare ftp är att trafiken sker i krypterad form, det vill säga ingen kommer kunna lyssna av ditt lösenord under den tid det färdas på internet på väg till måldatorn.

Se vår sida med externa länkar för information om vart du kan ladda hem WinSCP.

Efter att du hämtat hem WinSCP, spara den på ett lämpligt ställe så att du lätt kommer åt den (t.ex. skrivbordet).

WinSCP-ikon

Börja med att starta programmet genom att klicka på ikonen. Observera att versionnummret (374) kan skilja utan att det innebär något egentligt problem.

Logindialog

  1. Fyll i vilken dator du vill ansluta till i fältet Host name
  2. Fyll i ditt användarnamn på ACC i fältet User name
  3. Om du vill spara dessa inställningar för framtida inloggningar kan du nu trycka på knappen Save, och välja Ok. Nästa gång du startar WinSCP kommer den fråga om du vill ansluta till denna session.
  4. Tryck på Login

Första gången du loggar in kommer ett meddelande liknande detta att visas:

New key

Alla datorer som kommunicerar med SSH-protokollet har en unik identifierare, en så kallad SSH-nyckel (host key). Detta är en varning som talar om att WinSCP inte känner igen den nya nyckeln och frågar huruvida du vill spara den för framtida referens. Om du väljer att inte spara den så kommer du att få denna varning varje gång du ansluter till denna maskin.

Det rekommenderas att du klickar på Yes.

Det kan hända att du får upp denna fråga andra gånger då du ansluter till samma dator. Om du vet med dig att du har sparat nyckeln tidigare så är det mycket möjligt att du denna gång fått en annan nyckel. De vanligaste skälen till detta är:

Om du är alldeles jättesäker på att du är ansluten till rätt dator, välj Yes. I andra fall, välj Cancel.

Om maskinen du försöker ansluta till är en av ACC:s servrar, kontakta support om du är osäker på huruvida saker står rätt till.

Lösenordsdialog

Fyll i ditt lösenord när programmet frågar efter det.

När du nu lyckats logga in mot en dator så kommer du få upp ett fönster med två filstrukturer. Den till vänster representerar de lokala filerna på datorn du för närvarande sitter på, och den till höger datorn som du just anslöt till.

Gränssnittet är väldigt enkelt. Bara navigera dig fram så du har katalogen som innehåller filen i det högra fönstret, och katalogen som filen ska till i det högra. Klicka sedan på och dra filen från höger till vänster. Du har nu laddat upp en fil. Motsvarande manöver gäller för att tanka ner filer.

Filkopiering

Undrar du över något så brukar svaret oftast stå i dessa hjälpsidor. Hittar du inte svar på det du undrar över så läs en gång till innan du kontaktar support.