[ACC-Logo]

Vim

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


Vim är ett program man använder för att editera textfiler. Programmet finns installerat på föreningens terminaler och servrar. Det är en utökad variant av programmet vi. Programmet körs normalt genom ett terminalprogram och kan därför enkelt köras på distans.

Ett enkelt sätt att starta vim är att skriva vim filnamn i en prompt. Byt ut filnamn mot namnet på filen du vill editera. Om filen inte redan existerar skapas den när man senare sparar det man har skrivit. Man kan också starta vim genom att bara skriva vim, men då kommer man att få specifiera senare vad filen ska heta.

Till skillnad från många andra editorer går det inte att skriva direkt när programmet har startat. Innan text kan skrivas in måste man trycka på i för att gå in i inmatningsläget.

För att öppna en fil inifrån vim går du först ut ur inmatningsläget om du är i det genom att trycka på Esc. Skriv därefter :e filnamn där filnamn är namnet på filen du vill öppna.

Om du är i inmatningsläget trycker du först på Esc för att komma ut ur det. Därefter skriver du :w. Om du gav vim ett filnamn när du startade det kommer filen att sparas. Om du inte har givit vim en fil att öppna kommer vim inte att spara filen såvida du inte anger filnamn. Skriv i så fall :w filnamn istället och byt ut filnamn mot det namn som filen ska ha.

Börja med att gå ut ur inmatningsläget om du är i det genom att trycka på Esc. Skriv därefter :q för att avsluta programmet. Om du har gjort ändringar som du inte vill spara kommer vim att klaga såvida du inte lägger till ett utropstecken :q!.

Ja, det gör det och den heter GVim. Den fungerar i princip på samma sätt som vim, men körs i ett eget fönster med meny- och verktygsrad. Starta det genom att skriva gvim i en prompt.

Vims inbyggda hjälp når du genom att skriva :help och följa instruktionerna som visas.

Vim har en egen guide för att hjälpa nya användare att komma igång med programmet. Du startar den genom att skriva vimtutor i en prompt och följa instruktionerna på skärmen. Det finns även massor av god dokumentation på vim.org.