[ACC-Logo]

Spam

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


Spam är oönskad skräppost i form av t.ex reklam för diverse piller och annat. Det vräks ut över hela världen eftersom det kostar nästan ingenting att skicka.

Spam är en plåga över hela världen som kostar pengar och tid för alla.

På ACC kör vi en programvara som heter SpamAssassin, den har en stor mängd regler som den kollar alla brev mot för att se om de ser ut att vara försäljningssaker eller maskinellt dölja sitt budskap (men ändå kan läsas korrekt av mänskliga hjärnan). Efter den har kört igenom reglerna så tilldelar den en "Spam-poäng" som är något slags värde på hur "spammigt" brevet är. Om den kommer över 10 poäng så märker vi upp ärenderaden med ***SPAM*** för att hjälpa folk att göra bedömning om de vill kasta brevet eller inte. För maskinell filtrering sätts även brevhuvudet X-Spam-Flag: Yes och X-Spam-Level: ******* (där antal stjärnor är antal spampoäng).

Hur filtrerar jag bort spam?

Om du vill lägga undan alla brev som SpamAssassin anser vara spamliknande så kan man lägga in följande rader i filen ~/.procmailrc (procmail sköter filtrering av e-post hos oss):

:0:
* ^X-Spam-Flag: Yes
spam
Eller om man vill ha lite aggressivare filtrering:
:0:
* ^X-Spam-Level: \*\*\*\*\*\*
spam
.. då kommer den att lägga allt som ger 6 poäng eller fler i spam-foldern.

Desto närmare 0 poäng man filtrerar, ju större chans är det att man råkar ut för så kallad "false positive" som är att något flaggas som spam fastän det inte är det. Prova dig fram till en lagom gräns, men under 3-4 är inte rekommenderat.

Vi har börjat undersöka en programvara som heter Bogofilter som använder statistik för att lista ut om ett brev är önskat eller oönskat. I grundutförande så vet den ingenting och man får lära den vad man tycker är bra respektive dåligt.

Hur använder jag det?

Steg ett är att lära upp den vad du tycker är önskad respektive oönskad e-post. Detta görs genom att man skickar ett komplett brev genom kommandot "bogofilter -n" (non-spam) respektive "bogofilter -s" (spam). I mutt och pine gör man detta genom att trycka | (pipe-tecken, altgr + knappen-bredvid-Z) och sen skriva bogofilter -n respektive bogofilter -s. I pine behöver man dessutom trycka ctrl-w för att välja "Raw Text" så att den bearbetas oförändrad. Då skickas brevet genom bogofilter och den registrerar hur det brevet är uppbyggt och lär sig lite om vad du gillar och inte.
... fixme ....
Om man lägger in följande i ~/.procmailrc så kommer bogofilter tillfrågas och om den anser att det är "skräp" så hamnar brevet i foldern bogospam:

:0HB:
* ? bogofilter
bogospam
Följande snutt gör att den märker upp brevet med vad den anser att det är:
:0fw :$HOME/.bogospam
| bogofilter -p -e
Exempel är:
X-Bogosity: No, tests=bogofilter, spamicity=0.000000, version=0.92.4
X-Bogosity: Yes, tests=bogofilter, spamicity=1.000000, version=0.92.4

Hur mycket måste jag lära den?

Bra fråga.. Första testen var med ungefär 1000 spam och 1000 icke-spam, efter det har nån enstaka (av 1000+) klassats som icke-spam när det var spam.