[ACC-Logo]

Bränna CD/DVD-skivor

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


Hur man använder ACC:s CD/DVD-brännare

I ACC:s medlemslokal finns det ett antal datorer försedda med CD/DVD-brännare som kan användas till att skriva data på CD-skivor och DVD-skrivor, exempelvis filer ifrån din användare.

Man kan även använda andra flyttbara lagringsmedia bl.a. vanliga 3,5" disketter och CD/DVD-skivor, dock enbart från Lepra.

För att skriva till DVD-skivor kan antingen katalognamnen anges direkt eller också kan en avbild (image) användas. En image för en DVD-skiva skapas enligt nedan, dvs. på samma sätt som en image för en CD-skiva.

Till att börja med vid bränning av CD-skivor så måste du skapat en så-kallad CD-image (kallas även iso-filsystem). Den innehåller de filer du vill kopiera till CD-skivan. Om du redan har en färdig image kan du hoppa över detta steg.
Då CD-images kan ta en hel del plats så rekommenderar vi att ni använder katalogen /pub/scratch för att lagra stora filer. Detta är samma filsystem på alla maskiner (på samma sätt som er hemkatalog finns på alla maskiner).
För att skapa själva CD-imagen rekommenderar vi programmet mkisofs, läs mer om detta nedan.

Väl inloggad på någon maskin i Lokalen som har CD/DVD-brännare använder du "programmet" skrivacd (som egentligen är en wrapper till programmen cdrecord och cdrdao).

Sätta in skivan

Stoppa först in skivan i CD/DVD-brännaren.

Data-skivor (CD och .iso)

För att bränna en CD-image, skriv:
skrivacd -data filensomduvillbränna.iso
Vänta tills den skrivit skivan färdigt (det står på skärmen samt skivan kommer ut). För att kontrollera att skivan är hel kan du använda cd/dvd-läsaren.

Data-skivor (DVD och .iso)

För att bränna en DVD-image, skriv:
growisofs -dvd-compat -Z/dev/dvd=filensomduvillbränna.iso

Vänta tills den skrivit skivan färdigt (det står på skärmen samt skivan kommer ut). För att kontrollera att skivan är hel kan du använda mozarts cd/dvd-läsare.

Data-skivor (DVD och en katalogstruktur)

För att bränna en katalogstruktur, skriv:
growisofs -dvd-compat -Z/dev/dvd -r -J -V skivnamn katalog(er)

Vänta tills den skrivit skivan färdigt (det står på skärmen samt skivan kommer ut). För att kontrollera att skivan är hel kan du använda cd/dvd-läsaren.

Ljud-skivor

För att bränna en ljud-skiva skriver du:
skrivacd -audio förstaspåret.wav andraspåret.wav ... sistaspåret.wav

Observera att ljudfilerna måste ha filändelserna .au eller .wav och vara i just de formaten för att det hela skall fungera korrekt.

DiskAtOnce-skivor (.bin/.cue)

För att bränna en skiva i Disk-At-Once läge (dvs. en cd-image som är uppdelad i två filer, fil.bin och fil.cue) så skriver du:
skrivacd -dao fil.cue

Skapa iso-filsystem

Om du har en mängd filer du vill lagra på en cdrom så måste du skapa ett så kallat iso-filsystem (kallas även CD-image) som innehåller dessa filer innan du kan bränna ner dem på en CD.

Vi rekommenderar att du använder programmet mkisofs för att skapa iso-filsystem. Vanligen så brukar det räcka med att köra något liknande:

mkisofs -r -J -o /pub/scratch/min-image.iso -V skivnamn katalog(er).

Observera att innehållet i det/de katalognamn(et) du anger kommer att utgöra roten på det iso-filsystem du skapar ! Med andra ord, om du anger katalog1 katalog2 som källkataloger så kommer innehållet i dessa två kataloger att hamna i roten på ditt iso-filsystem ! Vanligen så anger man en enda katalog som källkatalog, läs man-sidan för en mer ingående diskussion om detta.

Detta skapar en iso-image med Joliet (långa filnamn för Windows) och RockRidge (långa filnamn under Unix) -stöd. Behövs speciell support för äldre Mac:ar så finns detta också, läs man-sidan.

För mer information se man-sidan till respektive kommando (ex. man mkisofs).