[ACC-Logo]

sftp

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


sftp är ett program för filöverföring. Den stora skillnaden mot dess föregångare ftp är att trafiken sker i krypterad form, det vill säga ingen kommer kunna lyssna av ditt lösenord under den tid det färdas på internet på väg till måldatorn.

Naturligtvis går det även att använda sftp för att ladda upp filer till gruppkonton.

sftp följer med OpenSSH. Se vår sida med externa länkar för länkar till SSH- och sftp-klienter till olika operativsystem.

sftp användarnamn@datornamn

Detta kommando startar en uppkoppling. Observera att om du konfigurerat ssh eller redan har rätt användarnamn behöver du bara ange datornamn (ta bort användarnamn@).

När du sedan angett ditt lösenord kommer du få upp en sftp-prompt (sftp>). Detta är ditt standardinterface mot programmet, och du kan här köra kommandon för att utföra vad du nu vill utföra.

cd bibliotek   öppnar bibliotek på måldatorn (datorn du sftp:ar till).
lcd bibliotek   öppnar bibliotek på värddatorn.
ls   Listar filerna i det nuvarande biblioteket på måldatorn.
lls   Listar filerna i det nuvarande biblioteket på värddatorn.
pwd   Visar vilket bibliotek du för närvarande befinner dig i på måldatorn.
lpwd   Visar vilket bibliotek du för närvarande befinner dig i på värddatorn.
put fil   Ladda upp fil på måldatorn.
get fil   Hämta fil från måldatorn till nuvarande bibliotek på värddatorn.
exit   Avsluta sftp

Här följer ett kommenterat exempel för hur man ansluter till hh.ac2.se

Vi börjar med att starta sftp och logga in.
> sftp stest@hh.ac2.se
Connecting to hh.ac2.se...
stest@hh.ac2.se's password:
sftp>

Vi stegar in i katalogen public_html på hh.ac2.se, och katalogen websida på den lokala datorn.
sftp> cd public_html
sftp> lcd websida
sftp>

Vi laddar ner (från ACC) bild.jpg, och därefter laddar vi upp (till ACC) index.html.
sftp> get bild.jpg
Fetching /home/s/stest/public_html/bild.jpg to bild.jpg
/home/s/stest/bild.jpg           100% 16134 0.2KB/s 00:00
sftp> put index.html
Uploading index.html to /home/s/stest/public_html/index.html
index.html               100% 16134 0.2KB/s 00:00
sftp>

Vi avslutar.
sftp> exit
>

Undrar du över något så brukar svaret oftast stå i dessa hjälpsidor. Hittar du inte svar på det du undrar över så läs en gång till innan du kontaktar support.