[ACC-Logo]

Hur man skriver ut

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


ACC har en svartvit skrivare, stora i Lokalen. Den klarar av dubbelsidiga utskrifter.

ACC har även en färgskrivare vid namn tumba placerad i Lokalen. Denna skrivare kan skriva ut i färg, men klarar endast enkelsidiga utskrifter. Notera att för varje utskriven sida dras 6 sidor från din skrivarquota.

Man kan endast skriva ut rena text-filer (som oftast har suffixet .txt) och postscript-filer (som oftast har suffixet .ps). Program i Unix-miljö genererar vanligen postscript när man väljer att skriva ut saker, så detta brukar inte vara något problem.

För att kunna skriva ut på någon av skrivarna måste du ha tillgång till Lokalen, titta in på supporten för att ordna det.

Som medlem i ACC får du skriva ut på våra skrivare till självkostnadspris, vilket för närvarande är 25 öre per sida. Notera att utskrift på färgskrivare kostar 6 gånger mer.

I medlemsavgiften ingår det 100 sidor per termin, har man större behov av utskrifter än så får man köpa fler genom betalning till vårt bankgirokonto. Besök denna sida för att generera en OCR-referens du kan använda för att köpa utskrifter.

Observera att man måste ha tillgång till Lokalen för att kunna skriva ut!

För att skriva ut en fil används kommandot lpr. Den mest använda optionen till lpr är -P som anger vilken skrivare man skall använda.

Exempel:
lpr fil.ps Skriver ut fil.ps till standard-skrivaren (bestäms av environment-variabeln PRINTER, $PRINTER. Vanligen dubbelsidigt).
lpr -Pstora fil.ps Skriver ut fil.ps till skrivaren stora (enkelsidigt, mer om detta nedan).

Vanliga parametrar till lpq är -P för val av skrivare och -a för att visa alla skrivarköer.

Exempel:
lpq Visar kön till standard-skrivaren (bestäms av $PRINTER).
lpq -Pstora Visar kön till skrivaren stora.
lpq -a Visar kön till alla skrivare

Den parameter lprm vill ha är ett Job-ID, dessa visas med lpq.

Exempel:
lprm Tar bort det sista jobbet i skrivarkön. Standard-skrivaren (bestäms av $PRINTER)
lprm all Tar bort alla job du äger i skrivarkön
lprm -Pstora Tar bort sista jobbet du äger i skrivaren stora:s kö.
lprm -Pstora 510 Tar bort Job-ID 510 ifrån stora:s skrivarkö.
lprm -a all Tar bort alla jobb du äger i alla köer.

Vilken skrivare som är standardskrivare bestäms av environment-variabeln PRINTER, som oftast skrivs som $PRINTER.

Om man vill kolla vilken skrivare som är standardskrivare måste man undersöka vad PRINTER-variabeln innehåller. Detta kan till exempel göras med kommandot echo $PRINTER.

Detta program behöver inga parametrar. Observera att ett papper räknas som en sida i skrivarquotan, du "tjänar" med andra ord på att skriva ut dubbelsidigt. (och är snällare mot miljön!)

Exempel:
pquota Visar din utskriftsquota.

ACC:s skrivare klarar av dubbelsidiga utskrifter, och detta är också standard-inställningen.

Dubbelsidiga utskrifter erhålls genom att helt enkelt lägga på ett 'd' efter skrivarnamnet.

Exempel:
stora Skrivaren stora, enkelsidig utskrift.
storad Skrivaren stora, dubbelsidig utskrift.
mpage -1fP filnamn.txt

mpage -2fP filnamn skriver ut två sidor på varje blad. Man kan även skriva ut fyra eller åtta sidor på varje blad.

Det kan dock noteras att det krävs att postscript-filen (om det är en sådan) är korrekt, vilket ofta inte är fallet om filen är genererad av Windows.

För att skriva ut till exempel källkod på ett snyggt sätt man man använda programmet enscript med optionen -E.

Exempel:

enscript -E mittprogram.c

För mer information se respektive kommandos mansida, man kommando.