[ACC-Logo]

Nano

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


Nano är ett program man använder för att editera textfiler.

Det absolut enklaste sättet för att starta Nano är att skriva nano fil i en prompt när du loggat in. Byt ut 'fil' mot den fil du vill editera.

Genom att trycka Ctrl+x avslutar du Nano. Om du gjort ändringar i filen som du ännu inte sparat kommer då editorn påpeka detta och fråga om du vill spara ändringarna.
Om du trycker på tangenten 'y' kommer programmet först fråga vilken fil du vill skriva till. Som standard så kommer orginal-filnamnet, det vill säga filen du editerar, vara ifyllt. Om du suddar ut det och skriver ett annat namn kommer ändringarna sparas i denna fil istället.
Om du istället trycker på tangenten 'n' kommer programmet avslutas utan att filen sparas.

När du ändrat klart i filen, låt säga en fil till din hemsida, kan det hända att du vill kunna spara filen, för att sedan växla till webläsaren och se hur det blev utan att behöva avsluta, eftersom markören då kommer hamna i början av filen.

När du trycker Ctrl+o kommer Nano fråga vilken fil du vill skriva till. Du kan nu antingen välja att skriva till filen som du editerar för tillfället genom att bara trycka enter, eftersom filnamnet redan är ifyllt.
Alternativt kan du nu ange ett nytt filnamn. Vad som kommer hända i detta fall går att jämföra med alternativet "Spara som" i många windowsprogram, det vill säga den version du nu skapat kommer sparas under det nya namn du anger.

Om du tittar längst ner i editorfönstret kommer du se några av de kommandon du kan använda. Dessa är skrivna på följande form: "^X Exit".
Tecknet ^ följt av en bokstav är en standardnotation i *nix-världen som innebär att man håller inne Ctrl-tangenten samtidigt som man trycker på den efterföljande bokstaven. Precis som beskrivet ovan så kan du se att Ctrl+x, eller ^X, är bundet mot kommandot Exit, som just avslutar editorn.

Andra intressanta kommandon är ^W (Where is), som låter dig söka efter en viss teckenföljd, ^Y och ^V som hoppar upp/ner en sida åt gången och framför allt ^G som öppnar hjälpsidorna.

Undrar man över något så brukar svaret oftast stå i dessa hjälpsidor. Hittar du inte svar på det du undrar över så läs en gång till innan du kontaktar support.