[ACC-Logo]

OpenSSH

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


OpenSSH är ett program som används för att koppla upp sig mot andra datorer. Eftersom OpenSSH är krypterat så överförs varken användarnamn eller lösenord i klartext över nätet.
Till i princip alla Unix och Linux-varianter finns OpenSSH färdigpaketerat, titta i dokumentationen till din distribution för mer information. Om OpenSSH mot förmodan inte följer med din Unix-plattform, se vår sida med externa länkar för länkar till SSH-klienter till olika operativsystem.
ssh användarnamn@datornamn

Kopplar upp dig som användarnamn mot datornamn. Du behöver endast specifiera användarnamn om du har ett annat användarnamn på systemet du loggar in ifrån och inte har satt up OpenSSH så den vet vad du har för användarnamn på desitinationssystemet (se nedan).

I katalogen ~/.ssh/ finns lite olika filer som påverkar vad OpenSSH gör.

config är inställningsfil.
authorized_keys innehåller en lista med SSH-nycklar som är tillåtna att logga in på din användare med eller utan lösenord.
known_hosts är bara en lista på datorer och vilka system-nycklar de har. Har inget direkt viktigt innehåll för dig i normala fall.
id_dsa innehåller din privata DSA-nyckel (skapas med ssh-keygen -t dsa, sprid inte!).
id_dsa.pub är din publika nyckel. Om du lägger in den i authorized_keys på datorsystem xyz så medför det att du är tillåten att logga in där, med eller utan lösenord beroende på hur du satte upp din nyckel (skapas med ssh-keygen -t dsa).
id_rsa innehåller din privata RSA-nyckel (skapas med ssh-keygen -t rsa, sprid inte!).
id_rsa.pub är din publika nyckel. Om du lägger in den i authorized_keys på datorsystem xyz så medför det att du är tillåten att logga in där, med eller utan lösenord beroende på hur du satte upp din nyckel (skapas med ssh-keygen -t rsa).
random_seed en slump-tabell, inget att bry sig om.
I filen ~/.ssh/config lägger du till följande:
Host *.ing.umu.se
  User da75abc
Så kommer den att använda namnet 'da75abc' om du försöker logga in på någon dator under ing.umu.se-domänen.

Du kan även lägga in "alias" för datorer.. t ex om du har fast lina via kommunicera och din dator har namnet j1349867215756.kund.kommunicera.umea.se så kan du lägga in följande:

Host hem
  Hostname j1349867215756.kund.kommunicera.umea.se
  User migsjalv
Så kan du använda 'ssh hem' för att logga in på datorn hemma (om du nu har någon ssh-server på din dator, finns troligen bara på unix-liknande datorer)
Om du ssh:ar till den andra datorn så ska det inte vara några problem, den sätter automatiskt om variabler så att programmet ska visas på "din skärm". Den fixar även med auktorisering för "rättigheter" mot din skärm. All trafik är krypterad. Beroende på standardinställningar så kan du behöva lägga till "-X" till kommandoraden, dvs ssh -X mittkonto@dator.accum.se t.ex.
Det kan bero på flera saker.