[ACC-Logo]

Flyttbara lagringsmedia

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


Hur man använder flyttbara lagringsmedia

De flyttbara lagringsmedia som går att använda i ACC:s medlemslokal är vanliga 3,5" disketter, CD- och DVD-skivor samt all slags USB-ansluten lagring såsom kameror, mp3-spelare och hårddiskar.

Man kan även skriva CD- och DVD-skivor.

I lokalen finns en maskin som är dedikerad till att kopiera saker till och från flyttbara media samt hantera CD-brännaren. Denna maskin heter lepra och står i hyllan.

Denna maskin är allmänt seg och trög, men duger alldeles utmärkt till just detta.

Till att börja med så måste du logga inlepra.

Förberedelser

Om du skall kopiera saker till/från diskett, sätt in skivan i rätt enhet.

Om det är en USB-enhet som skall användas, anslut den i USB-skarvkabeln ska ligga ovanpå datorn, bredvid scannern

.
Montera lagringsmedia
Att göra den anslutna enheten tillgänglig kallas att montera den. Detta innebär att enhetens filsystem görs tillgängligt i en speciell katalog som kallas monteringspunkt.

MediatypEnhet att monteraMonteringspunkt (där enheten blir tillgänglig)
Diskett/dev/fd0/media/floppy
DVD/CDROM/dev/dvd/media/dvd
USB-enhet (kamera, hårddisk etc)/dev/sda1/media/sda1

För att utföra själva monteringen används programmet pmount. Följande exempel kommer att göra en DVD-skiva tillgänglig i katalogen /media/dvd:
pmount /dev/dvd DVD-skivan finns nu tillgänglig i katalogen /media/dvd.

Avmontera lagringsmedia
När du använt enheten klart måste du säga åt systemet att du ska sluta använda den innan du kan plocka ut skivan/disketten/usb-enheten etc. Om du inte gör detta så är risken stor för dataförluster.

Att avmontera enheten görs med programmet pumount följt av det argument du använde till pmount vid monteringen.

För att avmontera DVD-skivan i vårt exempel behöver vi alltså köra:
pumount /dev/dvd.

Formattera en diskett

Kommandot superformat /dev/fd0 formatterar en diskett.

Skriva ut en diskett-avbildning

Kommandot dd if=DINAVBILDNINGSFIL of=/dev/fd0 bs=32k skriver ut en diskettavbildning till disketten.