[ACC-Logo]

Filöverföring

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[This information is only available in Swedish]


För att överföra filer till och från ACC bör du använda dig av de krypterade protokollen SFTP eller SCP. Det finns två guider som beskriver tillvägagångssättet med programvarorna WinSCP, som är en klient för Windows, och sftp, som är en klient för Unix. Du hittar länkar till respektive klienters hemsidor på vår sida med externa länkar

När du loggat in med någon av klienterna hamnar du till att börja med i ditt hemkatalog. Det är här du lagrar de filer som du till exempel vill ha på din hemsida, eller bara en extra kopia på.

I mappen public_html lagrar du filer som du vill ha på din hemsida. Denna är som standard inte skapad, så för att du ska kunna ha en hemsida krävs det att du skapar den med hjälp av den klient du använder.

Mappen private kan bara du läsa innehållet i. Den är till för dina privata filer som du inte vill att någon annan ska kunna läsa.

Värt att observera är att ACCs servrar kör UNIX. Detta innebär att systemet skiljer på stora och små tecken i filnamn. index.html är till exempel en helt annan fil än Index.html eller INDEX.HTML.

Undrar du över något så brukar svaret oftast stå i dessa hjälpsidor. Hittar du inte svar på det du undrar över så läs en gång till innan du kontaktar support.