[ACC-Logo]

FAQ

[ACC Hemsida] [Hjälp] [Information] [Index]

[The same information in English]


1. Föreningen 2. Inloggning/kontot 3. WWW 4. E-mail 5. FTP 6. Domänflytt 7. Övrigt

1.1 Vad hände med acc.umu.se domänen?

Umeå universitet bestämde 2022 att privat mail och web inte längre får finnas under en underdomän till umu.se och därför behövde föreningen flytta ut dessa tjänster till ett nytt domännamn. ACC valde accum.se som ny primär domän, med ac2.se och academiccomputerclub.se som alternativ för de medlemmar som föredrar de alternativen.

1.2 Är ACC och TSDF samma sak?

ACC står för Academic Computer Club och är det nya namnet på Teknologsektionens Datorförening (TSDF) sedan 6:e oktober 1997, då föreningen blev fristående från Teknologsektionen (TS).

1.3 Var kan man hitta folk från ACC när man har problem?

Se vår support-sida.

1.4 Kan vem som helst bli medlem i ACC?

Nej, endast studerande och anställda vid Umeå Universitet kan bli medlemmar.

1.5 Vad kostar det att bli medlem i ACC?

För närvarande är medlemsavgiften 50 kronor per termin. Avgiften fastställs på Årsmöte.

1.6 Hur betalar jag in min medlemsavgift? (AKA Vad har ACC för BG-nummer?)

Betala in medlemsavgiften på BankGiro 5149-5331
Kom ihåg att ange rätt OCR-referens när du betalat. För att se den OCR-referens som du ska använda, besök informationsssidan för betalning. Observera att vi inte accepterar betalningar som sträcker sig över sommaren, dvs. på höstterminen kan man betala för två terminer och på vårterminen kan man endast betala för en termin.

2.1 Hur loggar jag in hemifrån?

Använd någon SSH-klient, se login-sidan för mer information.

2.2 Hur byter jag lösenord (password)?

För att byta lösenord, logga först in på våra maskiner med SSH. Sen kör du kommandot passwd och följ instruktionerna på skärmen.

Se hjälpsidan för lösenordsbyte för en utförligare instruktion.

2.3 HJÄLP! Jag har glömt mitt lösenord!

Titta in på vår support.

2.4 Kan jag få tillbaka en fil jag råkat radera?

Vi tar backup varje natt, så om du har en fil som har försvunnit kontakta support så fort som möjligt, så kan vi förhoppningsvis fixa tillbaka filen åt dig.

2.5 Vilka datorer hos ACC kan jag logga in på?

Se login-sidan för mer information.

2.6 Från vilka datorer kan jag logga in på ACC?

Det går att logga in på ACC:s system från i princip alla datorer som är anslutna till Internet. Till detta behövs någon form av SSH-programvara.

För mer information se hjälpsidan om inloggning.

2.7 Gruppkonton

Se hjälpsidan om gruppkonton.

2.8 Hur får man tillgång till vårt datorlab?

Läs igenom reglerna. Om du godtar dem, kontakta support och begär tillgång till medlemslokalen. Vi behöver veta ditt ACC-användarnamn och UmU-ID.

3.1 Kan jag som användare lägga upp en egen hemsida?

Ja, du kan lägga upp din egen hemsida på ACC. Adressen blir https://www.accum.se/~dittanvändarnamn/

För mer information, se hjälpsidorna om hemsidor.

3.2 Hur mycket plats har jag för min hemsida?

Du kan lagra upp till 64 Gigabyte totalt på ditt ACC-konto.

3.3 Varför får jag felmeddelandet: "Forbidden. You don't have permission to access..." på mina HTML-filer?

Du måste har rätt rättigheter på dina HTML-filer.
chmod 755 på kataloger, chmod 644 på vanliga filer och chmod 755 på cgi-script. Om du inte känner dig hemma med chmod-kommandot kan du köra programmet fixchmod. Det fixar alla rättigheter på filer under public_html. Har du en katalog som heter cgi eller cgi-bin, så gör programmet filer i de katalogerna körbara.

3.4 Kan jag lägga upp en hemsida åt min förening (t.ex. idrottsförening) på mitt ACC-konto, trots att föreningen ej är knuten till Umeå Universitet?

Nej! Det är ej tillåtet att upplåta plats för externa organisationer (Detta faller tillbaka på SUNET:s regler).

3.5 Varför dyker inte min hemsida upp i medlemsregistret ?

Sidan uppdateras en gång per dygn, så du måste ha lite tålamod.

Om du väntat i över ett dygn och din hemsida ändå inte finns med, kontrollera så att du döpt din huvudsida till index.html och inte något annat.

3.6 Varför fungerar inte CGI/SSI etc. på min sida ?

Om www-servern släpper igenom CGI-anropet omodifierat (dvs. att man kan läsa text liknande <!--#include virtual="script.cgi" --> när man laddar sidan i sin browser) så heter förmodligen html-filen något konstigt.

HTML-filer måste ha filändelsen .html (små bokstäver) för att www-servern skall tolka dem korrekt. Om du gör dina sidor i DOS/Windows-miljö så brukar det vara vanligt att de heter .HTM och andra konstiga saker.

4.1 Finns det en webmail?

Ja. Vår webmail heter Puss och går att nå från https://puss.accum.se. Tryck på länken märkt Log in och logga in med ditt användarnamn och lösenord till ACC.

4.2 Vilka inställningar ska jag använda?

Här är en kort genomgång av vilka inställningar som du ska använda i ditt mailprogram när du ansluter till ACC:

  • Inkommande server (IMAP): mail.accum.se (port 993)
  • Utgående server (SMTP): mail.accum.se (port 465)
  • Säker anslutning (SSL): Ja (SSL/TLS, ej STARTTLS)
  • Användarnamn: Ditt användarnamn på ACC (ej e-postadressen)
  • Lösenord: Ditt lösenord på ACC
  • Autentisering Ja (samma användarnamn och lösenord som för inkommande server)

Observera att vid inställning av utgående server så ska autentisering användas, d.v.s. att mailprogrammet loggar in med ditt användarnamn och lösenord när du skickar mail.

Se även vår nybörjarhjälp som även har konfigurationsguider för några vanliga epost-program.

4.3 Ändra avsändardomän i Alpine

För att skicka ett enstaka mail från den gamla adressen, börja med att skriva ett mail, sedan i Compose-vyn gå till headers-sektionen (där man skriver in mottagare etc) och tryck Control-R för att få se alla headers. Ändra sedan i From-fältet till den avsändaradress som du vill ha för just det mailet. Detta är användbart för system som behöver verifiering från den gamla adressen för att byta till den nya.

Klientinställning för avsändardomän i alpine, om du t ex föredrar ac2.se som avsändare, ligger under [M]ain Menu; [S]etup; [C]onfig; User Domain.

4.4 Ändra avsändardomän i Mutt

För att skicka ett enstaka mail från den gamla adressen, starta mutt och tryck kolon : för att skriva kommandon, skriv följande rader (följt av enter):

 :set edit_headers=yes
:set envelope_from=yes

När du nu skriver ett mail visas alla mailheaders, editera From: headers till den avsändaraddress som du vill ha för just det mailet. Detta är användbart för system som behöver verifiering från den gamla adressen för att byta till den nya.

Klientinställning för avsändardomän i mutt, om du t ex föredrar @ac2.se domänen som avsändare, ändras genom att i konfigfilen ~/.muttrc skriva in:

 set envelope_from=yes
set hostname="ac2.se"

4.5 Kan jag skicka vidare min mail till en annan adress / flera adresser ?

Ja! Skapa en fil som heter .forward i den hemkatalog. I denna skriver du email-adressen dit du vill att din mail skall skickas. Om du vill spara en lokal kopia så skriver du \dittanvändarnamn, email@dit.du.vill.skicka i filen.

Om du vill vidaresända din mail till foo@example.org loggar du in med Putty/ssh och skriver:

nano .forward

Detta startar editorn nano. Skriv därefter in e-postadressen som du vill vidarebefodra till.

foo@example.org

Spara genom att trycka Ctrl-X och sedan bekfräfta genom att trycka på Y.

Detta förfarande fungerar på de flesta Unix-system.

4.6 Vi behöver ett alias till vårat gruppkonto.

Se vår hjälpsida för gruppkonton.

4.7 Hur filtrerar jag mail till olika mailbox:ar ?

Detta åstadkoms genom att skapa en konfigurations-fil till procmail som heter .procmailrc i din hemkatalog. Läs de relaterade mansidorna, procmailrc för detaljerade instruktioner och procmailex för färdiga exempel.
Formatet på .procmailrc är knepigt till en början, men mycket kraftfullt när man får kläm på det.

4.8 Vad är Greylisting?

ACC använder sig av en antispam/virus-teknik som kallas Greylisting. Den innebär att första gången en triplett av avsändardator/avsändaradress/mottagaradress påträffas så säger vår mailserver "var god återkom lite senare". Nästa gång (förutsatt att de väntat 5 minuter) så släpps alla sådana brev igenom utan fördröjning. Det betyder att första gången du får brev från person X från dator Y så kommer den att fördröjas lite, men alla efterföljande brev kommer fram direkt. Alla legitima mailservrar ska behålla brev tills mottagardatorn har tagit emot brevet, medans spammare ej gör detta då det är billigare att strunta i det. De går vidare till nästa adress i spamlistan och försöker med den istället. Mailvirus begränsas också till stor del då virusen inte vill försöka igen utan går bara vidare och provar nästa adress istället.
Precis som alla antispam-metoder så finns det fall då legitima brev stoppas och aldrig kommer fram, men det bör vara väldigt ovanligt eftersom även om man inte använder greylisting så kan mailservrar säga "jag är upptagen just nu, återkom senare". Klarar inte sändande mailserver detta så försvinner brev, men då uppfyller inte sändande mailserver kraven för e-postservrar på Internet.

Vad ska jag göra om ett brev har fastnat som jag vill ha?
Det kan dröja ett litet tag innan avsändarservern försöker igen, så vänta lite först. Om det fortfarande inte kommer fram - kontakta support så reder vi ut det.

5.1 Varför kan jag inte logga in via FTP?

Vi har stängt av vanlig FTP eftersom den skickar lösenord i klartext, använd SCP/SFTP istället. Se filöverföringshjälpen.

6.1 Bakgrund

Umeå universitet har bestämt att privat mail och web inte längre får finnas under en underdomän till umu.se och därför behöver föreningen flytta ut dessa tjänster till ett nytt domännamn, vilket kommer att ersätta @acc.umu.se och www.acc.umu.se.

6.2 Tidsplan

Umeå universitet insisterar på en kort tidshorisont för det här, så från och med 7:e november levererar vi inte mail addresserad till @acc.umu.se addresser eller websidor från www.acc.umu.se. Mail studsar med hänvisning till nya mailaddressen och websidor skickas vidare till nya domänen. Detta kommer att upphöra vid årsskiftet.

6.3 Nya domännamn

Föreningen har registrerat följande domännamn, som alltså numera ägs av föreningen:

accum.se (ACC i UMeå) - föreningens huvuddomän
ac2.se (ACC = AC^2)
academiccomputerclub.se (den jättelånga domänen att skriva)

6.4 Ny default-domän

accum.se är den nya standard/default-domänen för ACC, detta var det förslag som fick överlägset stöd från medlemmarna.

6.5 Inkommande epost

Inkommande epost fungerar för alla våra domäner. Oavsett vilken domän som används så hamnar det i samma epost-låda, dvs om du har användarnamn exempel så fungerar, exempel@academiccomputerclub.se, exempel@accum.se och exempel@ac2.se.

6.6 Utgående epost

Utgående epost från mailklienter på ACC (dvs PUSS/Mutt/Alpine) har standardinställningen @accum.se from måndag 2022-09-05.

6.7 Serverinställningar för epost

Se epost-inställningar för standardinställningar. Om du vill använda en annan domän än standardvalet accum.se ändra enligt följande lista:

DomänInkommande server (IMAP)Utgående server (SMTP)
accum.semail.accum.semail.accum.se
ac2.semail.ac2.semail.ac2.se
academiccomputerclub.semail.academiccomputerclub.semail.academiccomputerclub.se

6.8 Flytt av hemsidor

Access till hemsidor funkar på alla domäner, dvs givet användarnamn exempel så fungerar www.academiccomputerclub.se/~exempel , www.accum.se/~exempel och www.ac2.se/~exempel. Vi rekommenderar att kolla så att hemsidan fungerar korrekt oavsett domännamn, ett vanligt fel är att www.acc.umu.se är hårdkodat i t.ex. länkar istället för att använda relativa namn inom hemsidan.

Efter 7:e november vidaresänds alla accesser till www.acc.umu.se till den nya domänen, detta kommer att upphöra vid nyår.

7.1 Utskrifter

Se hjälpsidan om skrivare.