Fartyg hämmat av sitt djupgående (endast toppljuset)
Fartyg hämmat av sitt djupgående (endast toppljuset)
 
Trålare, på väg mot/sett från styrbord
Trålare, på väg mot/sett från styrbord
 
Fartyg på grund <50m (ankarljus + två röda över varandra)
Fartyg på grund <50m (ankarljus + två röda över varandra)
 
Minröjare
Minröjare
 
Segelbåt med mastlanterna, på väg mot/sett från styrbord
Segelbåt med mastlanterna, på väg mot/sett från styrbord
 
Nästan vad som helst sett från aktern, eller liten båt (<7m & <7kn), eller ett fartyg <50m till ankars
Nästan vad som helst sett från aktern, eller liten båt (<7m & <7kn), eller ett fartyg <50m till ankars
 
Fartyg med begränsad manöverförmåga, på väg mot/sett från babord
Fartyg med begränsad manöverförmåga, på väg mot/sett från babord
 
Fartyg hämmat av sitt djupgående, framifrån
Fartyg hämmat av sitt djupgående, framifrån
 
Fiskefartyg, på väg mot/sett från styrbord
Fiskefartyg, på väg mot/sett från styrbord
 
Mudderverk som går att passera på babordsidan
Mudderverk som går att passera på babordsidan
 
Fartyg på grund >50m (ankarljus + två röda över varandra), framifrån eller bakifrån
Fartyg på grund >50m (ankarljus + två röda över varandra), framifrån eller bakifrån
 
Mudderverk som går att passera på styrbordssidan
Mudderverk som går att passera på styrbordssidan
 
Ej manöverfärdigt fartyg
Ej manöverfärdigt fartyg
 
Fartyg på grund <50m (ankarljus + två röda över varandra)
Fartyg på grund <50m (ankarljus + två röda över varandra)
 
Fartyg med begränsad manöverförmåga (endast toppljuset)
Fartyg med begränsad manöverförmåga (endast toppljuset)
 
Mudderverk som går att passera på babordsidan
Mudderverk som går att passera på babordsidan
 
Ej manöverfärdigt fartyg, på väg mot/sett från styrbord
Ej manöverfärdigt fartyg, på väg mot/sett från styrbord
 
Fartyg hämmat av sitt djupgående, framifrån
Fartyg hämmat av sitt djupgående, framifrån
 
Fartyg på grund <50m (ankarljus + två röda över varandra), framifrån eller bakifrån
Fartyg på grund <50m (ankarljus + två röda över varandra), framifrån eller bakifrån
 
Lots (endast toppljuset)
Lots (endast toppljuset)
 
Fiskefartyg, framifrån
Fiskefartyg, framifrån
 
Fartyg >50m till ankars
Fartyg >50m till ankars
 
Fartyg med begränsad manöverförmåga, på väg mot/sett från styrbord
Fartyg med begränsad manöverförmåga, på väg mot/sett från styrbord
 
Fartyg >50m, på väg mot/sett från styrbord
Fartyg >50m, på väg mot/sett från styrbord
 
Fartyg till ankars
Fartyg till ankars
 
Fartyg som är hämmat av sitt djupgående
Fartyg som är hämmat av sitt djupgående
 
Fartyg med begränsad manöverförmåga
Fartyg med begränsad manöverförmåga
 
Fartyg på grund >50m (ankarljus + två röda över varandra)
Fartyg på grund >50m (ankarljus + två röda över varandra)
 
Lots, på väg mot/sett från babord
Lots, på väg mot/sett från babord
 
Fartyg hämmat av sitt djupgående, på väg mot/sett från styrbord
Fartyg hämmat av sitt djupgående, på väg mot/sett från styrbord
 
Fartyg >50m, framifrån
Fartyg >50m, framifrån
 
Bogserbåt >50m med släp >200m
Bogserbåt >50m med släp >200m
 
Segelbåt med mastlanterna, framifrån
Segelbåt med mastlanterna, framifrån
 
Mudderverk som går att passera på styrbordssidan
Mudderverk som går att passera på styrbordssidan
 
Bogserbåt >50m med släp >200m på väg mot/sett från styrbord
Bogserbåt >50m med släp >200m på väg mot/sett från styrbord
 
Fartyg på grund
Fartyg på grund
 
Bogserbåt >50m med släp >200m på väg mot/sett från babord
Bogserbåt >50m med släp >200m på väg mot/sett från babord
 
Lots, framifrån
Lots, framifrån
 
Trålare
Trålare
 
Fartyg >50m, på väg mot/sett från babord
Fartyg >50m, på väg mot/sett från babord
 
Fartyg >50m till ankars
Fartyg >50m till ankars
 
Fiskefartyg, på väg mot/sett från babord
Fiskefartyg, på väg mot/sett från babord
 
Bogserbåt >50m med släp >200m (endast toppljuset)
Bogserbåt >50m med släp >200m (endast toppljuset)
 
Fartyg på grund >50m (ankarljus + två röda över varandra)
Fartyg på grund >50m (ankarljus + två röda över varandra)
 
Trålare (endast toppljuset)
Trålare (endast toppljuset)
 
Trålare, framifrån
Trålare, framifrån
 
Segelbåt, på väg mot/sett från babord
Segelbåt, på väg mot/sett från babord
 
Fartyg med begränsad manöverförmåga, på väg mot/sett från babord
Fartyg med begränsad manöverförmåga, på väg mot/sett från babord
 
Segelbåt med mastlanterna, på väg mot/sett från babord
Segelbåt med mastlanterna, på väg mot/sett från babord
 
Linfärja
Linfärja
 
Mudderverk som går att passera på babordsidan
Mudderverk som går att passera på babordsidan
 
Segelbåt, på väg mot/sett från styrbord
Segelbåt, på väg mot/sett från styrbord
 
Ej manöverfärdigt fartyg (endast toppljuset)
Ej manöverfärdigt fartyg (endast toppljuset)
 
Trålare, på väg mot/sett från babord
Trålare, på väg mot/sett från babord
 
Segelfartyg som går för motor
Segelfartyg som går för motor
 
Lots, på väg mot/sett från styrbord
Lots, på väg mot/sett från styrbord
 
Segelbåt (endast toppljuset) (frivilligt)
Segelbåt (endast toppljuset) (frivilligt)
 
Fartyg hämmat av sitt djupgående, på väg mot/sett från babord
Fartyg hämmat av sitt djupgående, på väg mot/sett från babord
 
Segelbåt, framifrån
Segelbåt, framifrån
 
Mudderverk som går att passera på styrbordssidan
Mudderverk som går att passera på styrbordssidan
 

Valid HTML 4.01 Strict AGPL v3 logo

Download source