V�lkommen till min hemsida
Welcome to my home page


April 2005. K�rsb�rstr�d i Japan.
Cherry trees in Japan.

Mina l�nkar / My links
 

One word frees us
of all weight and pain of life:
that word is Love

Ett enda ord hj�lper oss
att b�ra livets b�rdor.
Ordet �r K�rlek
                         Sophocles
 

 Aktuellt
R�dluvan and the spring
Our need for light and peace
R�dluvan and the spring in Japan
R�dluvan and glistening glass

V�rt behov av ljus och stillhet
Blommor till R�dluvan

Internet
 

Academic Computer club, Ume� Universitet

 

 


 

Lyckan

Lyckan i sig �r tillr�cklig motivering.
Vackra f�reteelser �r riktiga och sanna,
s� vackra handlingar behagar gudarna.
Visa m�nniskor har en inre k�nsla
f�r vad som �r vackert, d�rf�r �r  h�jden
av vishet att lita till sin intuition och f�lja
den. Svaret p� den avg�rande fr�gan
om vad som �r r�tt finns i en m�nniskas
eget br�st. Tro p� dig sj�lv!
                                                Aristotle


Flower in Japan Photo Lennart Schedin

 


2016-03-10
If you like, drop me a line. Wilhelmina Schedin wschedin@algonet.se