ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION

Älvräddarna kommer snart på webben. När det sker kommer du naturligtvis att finna länken till dem här. I väntan på det kan du förstås stödja deras verksamhet.


Fr om Juli 2003 har Älvräddarna ett eget hem på webben !
Adressen är :http://www.alvraddarna.se/Här nedan lite kvarvarande läsvärt från perioden 1997-2002 :

Medlemsavgift
Enskild person 75 kr
Familj 100 kr
Organisation, klubb etc 200 kr

I medlemskapet ingår prenumeration på medlemstidningen
ÄLVRÄDDAREN
Postgirokonto 73 65 73-7

Du når Älvräddarna via Lars Lövgren lars.lovgren@mbox302.swipnet.se

Några artiklar i väntan på Älvräddarnas inträde på WWW :

samt en sökning på :


< ---- Tillbaka