A BASIC 3X2 TABLE

Du har hamnat i
en knäpp loop

Använd stoppknappen !

\|||||||||/
(o o)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-oOOo--(_)-oOOo-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
NOT

NÖDUTGÅNG


< lwidmark@hh.umu.se >