A BASIC 3X2 TABLE

Det är inte
fel datorn

Du kommer inte ur detta detta med hjälp av "backspaceknappen"

\|||||||||/
(- o)
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-oOOo-(_)-oOOo-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
HOT

NÖDUTGÅNG


< lwidmark@hh.umu.se >