I prefer english.
Mi preferas esperanton.
Jag föredrar svenska.