NÅ?

Festblåset var en gammal god hösttradition där publiken och orkestern tillsammans åt en god middag varefter Snösvänget
spelade upp till dans och spridda dumheter. P.g.a. stora problem att hitta lämpliga (billiga) lokaler har spektaklet inte
genomförts sedan 1997 då
LiThe BlåS gästade oss. Om det återkommer? Vem vet...


© Studentorkestern Snösvänget 1997
Senast uppdaterad 2000-08-26
Synpunkter:
snow@acc.umu.se