Vindkraft
Hem >> Havsbaserad vindkraft Sitemap
Meny

Intro

Historia

Var kommer energin ifrån?

Luftens energiinnehåll

Placering

Kraftverkets uppbyggnad

Säkerhet

Ekonomi

Havsbaserad vindkraft

Framtid

Referens
Havsbaserad vindkraft

Råhetsklassen till havs är låg, men med tilltagande vindstyrka ökar ojämnheterna i form av vågor. När vågorna sedan har byggts upp, kommer råheten att successivt att minska igen. Vi har alltså en yta med varierande råhetsklass. Trots detta är ytan förhållandevis väldigt låg, och detta gör att tornhöjden inte behöver vara lika hög som på land. Man brukar säga att tornhöjden till havs kan vara 75 % av tornhöjden på kraftverk till land. Detta minskar då kostnaden på kraftverket avsevärt.

Turbulensen till havs är i allmänhet lägre än på land, detta beror till stor del på att temperaturvariationer mellan olika höjder till havs är lägre än på land, vilket medför lägre hastighet på luftsrömmarna, som ger lägre turbulens. Men det beror också på att råhetsklassen är lägre, och turbulensen följer ju med denna. Lägre turbulens ger i sin tur att slitaget på vindkraftverken blir betydligt lägre, med längre livslängd som följd.

Tidigare trodde man att vindskuggning till havs från land inte hade någon större betydelse. Senare mätningar har emellertid visat att vindskuggning från land kan vara av större betydelse än vad man tidigare trott, även på avstånd upp till 20 kilometer. Men å andra sidan ger ett kraftverk till havs omkring 5-10 % mer än vad som tidigare beräknats.

Alla dessa faktorer tillsammans med turbiner i megawattklassen, samt billigare fundament har gjort att ekonomin för havsbaserad vindkraft har förbättrats väsentligt.

Mölleparken i Danmark
I Danmark har det beslutats att 4000 MW havsbaserad och ytterligare 1500 MW landbaserad vindkraft skall finnas installerad innan år 2030. I dagsläget finns redan 1100 MW installerad i Danmark, men 5500 MW skulle täcka 50 % av landets nuvarande elbehov. Redan i år installerar danskarna en mindre vindpark på 40 MW alldeles utanför Köpenhamn. Man kommer i framtiden att koncentrera vindkraften till ett fåtal ställen vid ett djup av 5-11 meter, och för att inte störa landskapsbilden kommer de att placeras 7-40 km från land. I en rapport från de danska kraftbolagen har man kommit fram till att det finns fyra stora ställen som lämpar sig för vindkraft. Med en sammanlagd utbyggnadspotential på 8000 MW, om man också skulle få det lönsamt att installera kraftverk på vattendjup upp till 15 meter skulle potentialen utökas till 16000 MW.

I Sverige har man installerat endast installerat ett fåtal vindparker, ett exempel är en park om 5 st 500 kW kraftverk på totalt 2.5 MW. Detta är ett pilotprojekt söder om Gotland.

Skillnaden mellan kraftverken på land och till havs är framförallt fundamenten. Ekomomibilden skiljer sig också. Läs mer om detta nedan.
Nästa >>
Fundament till havs
Ekonomi för havsbaserad vindkraft
Webmaster: Ingemar Olofsson, Senast uppdaterad: 12-12-01 Hem