Fler vårtecken 
Lördagen den 24 april tog jag en liten promenad runt Nydalasjön.

Snön hade börjat smälta, och det gula gräset uppenbarade sig på allt fler ställen.


Den termometer som tidigare figurerat här visade 5 plusgrader.


Alltjämt låg snön tjock över skidspåren. Det var således för tidigt att påbörja löpsäsongen.


Även om smältningen var på god väg, var ej heller hundspåret framkomligt till fots ännu.


Sjön var ännu täckt av is. Strax öster om Umelagun kunde dock en mindre öppen vattenyta observeras.


Och just när man trodde att man sett allt, kom denna rullstolsfiskeskylt vid Dödmanviken och bevisade att så ej är fallet.


[ add comment ] ( 1314 views )   |  permalink  |   ( 2.9 / 1238 )
Issmältning 
Vid Liljansberget har isen smält undan, men bland träden kunde fortfarande i fredags mindre mängder snö skymtas.[ add comment ] ( 1220 views )   |  permalink  |   ( 3 / 1351 )
Vårtecken 
Under förrförra veckans fredag (dvs. den 9 april) kunde det konstateras att gaturensopningen påbörjats vid Mariehems centrum.Under förra veckan var utomhustemperaturen vid lunchtid så pass hög att sagda måltid kunde avnjutas på det blivande soldäcket framför Lindellhallen, som synes på denna bild från i tisdags.Som de flesta läsare säkerligen känner till, föranledde askan från ett vulkanutbrott på Island en total avstängning av flygtrafiken till och från Umeå. (Se t.ex. vad VK skriver om saken.) Några spår av askan syntes dock inte på den klarblå himlen ovanför Ålidhems centrum under fredagseftermiddagen.Under lördagen var himlen inte fullt lika klar, vilket kan observeras på denna bild från Willys parkeringsplats på Östra Ersboda. Det är dock oklart om detta hade något samband med askan.Idag kunde observeras att issmältningen på dammen på campus är på god väg samt dammen åter befolkas av fåglar.[ add comment ] ( 1402 views )   |  permalink  |   ( 3 / 927 )
Smutssnö 
Som kunde skymtas i del 2 av påskspecialen, visade under förra veckan vårvintern sitt fulaste ansikte. I takt med att snön smälter bort och skyfflas undan kommer en hel säsongs samlade sandningsåtgärder till ytan, vilket får till följd att allt landskapet får en deprimerande vit-grå-svart ton. Ett exempel på detta från i onsdags syns på denna bild.[ add comment ] ( 1314 views )   |  permalink  |   ( 3 / 826 )
Påskspecial: del 2 
Väl hemkommen från Östersund, kunde jag på annandagen konstatera att min cykel fått punktering. För att uträtta diverse ärenden, blev jag således förpassad till buss och apostalhästar.
Nere vid älven var det allmänt ganska blött där snön smält undan.


Asfalten hade dock sina torra fläckar, vilket syns på denna bild tagen vid blivande Umeå Östra.


På själva älven låg isen alltjämt kvar.


Snösmältningen hade även kommit igång vid cykelvägen som löper längs Kolbäcksvägen. Här var det även betydligt blötare på de snöfria delarna av marken.


[ add comment ] ( 1252 views )   |  permalink  |   ( 3 / 829 )

<<First <Back | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Next> Last>>