Ojämn is 
Det absolut i särklass värsta väderfenomenet som förekommer i Umeå är den ojämna isen. Den uppstår genom att snö först tinar upp under några dagar, varpå slask bildas. I slasket passerar folk till fots och på cykel, vilket efterlämnar fotavtryck och hjulspår. Därefter sjunker temperaturen och ojämnheterna fryser fast. Konsekvensen av detta blir att man halkar runt och till fots spänner diverse muskler på ett påfrestande sätt. På cykel riskerar man att få skeva hjul samt punktering.

[ add comment ] ( 3635 views )   |  permalink  |   ( 3 / 885 )

<<First <Back | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Next> Last>>