Snöbeklädda tak 
I det södra Sverige har det ymniga snöandet orsakat flera takras. I onsdags kunde man från ett grupprum i Samhällsvetarhuset observera att en större mängd snö fallit över taket till hörsalen S205h:


Några minuter efter att bilden togs blev emellertid taket skottat.

[ add comment ] ( 2374 views )   |  permalink  |   ( 3.1 / 841 )

<<First <Back | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Next> Last>>